مستقر شدن اداره تعهدات بورس دانشجويی در سازمان امور دانشجويان

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   26 تیر 1391-16 July 2012بازدید 1684
مستقر شدن اداره تعهدات بورس دانشجويی در سازمان امور دانشجويان

پرتال دانشگاهی به نقل از پژوهشگران دانشجو:با تشكيل سازمان امور دانشجويان وزارت علوم ، اداره تعهدات  بورس دانشجويي از ساختار  اداره كل امور بورس و دانشجويان خارج جدا شده و  درقالب ساختار دفتر حقوقي  سازمان امور دانشجويان ارائه خدمات مي كند. 

به گزارش روابط عمومي وزارت علوم ،  در ساختار سازمان امور دانشجويان وزارت علوم اداره تعهدات  بورس دانشجويي از اداره كل امور بورس و دانشجويان خارج منفك شده ودر دفتر حقوقي اين سازمان ادغام شده است  و از 24تيرماه در محل سازمان امور دانشجويان واقع در ميدان فروسي ، خيابان شهيد عباس موسوي (فرصت) آماده پاسخگويي به مراجعان مي باشد.

گفتني است : اداره تعهدات،  وظيفه  انجام امور سپردن تعهد ملكي ، تضمين ، تعويض سند، تبديل وثيقه ملكي  به تعهد كارمندي  ، فك رهن و پرداخت خسارت هاي مربوط به هزينه هاي بورس دانشجويي را برعهده دارد.

اداره تعهدات بورس دانشجويی سازمان امور دانشجويان
اخبار روزنامه ها