حل مشکل اعزام برای دريافت کنندگان بورس خارج

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   03 مهر 1391-24 September 2012بازدید 1892
حل مشکل اعزام برای دريافت کنندگان بورس خارج


معاون بورس سازمان دانشجويان کشور از دانشجوياني که براي ادامه تحصيل در دانشگاه هاي خارجي موفق به دريافت بورسيه شده اند اما اعزام آنها با تاخير مواجه شده است خواست تا منتظر حل مشکل بمانند.حسن مسلمي در گفت وگو با خبرنگار فرهنگي ايرنا اظهار داشت: متاسفانه به دليل برخي مشکلات بودجه اي که امسال براي اداره بورس به وجود آمده اعزام دانشجويان جديد بورسيه خارج به تاخير افتاده است که به شدت پيگير حل اين مشکل هستيم.وي تاکيد کرد: به هيچ عنوان به دانشجويان بورسيه که با مشکل تاخير اعزام روبه رو شده اند توصيه نمي کنيم که با هزينه شخصي به خارج بروند زيرا مخارج آن بسيار سنگين است و اميدواريم اين موضوع به زودي حل و فصل شود.

مسلمي با بيان اينکه امسال کمتر از 40 درصد بودجه مورد نياز اداره کل بورس محقق شده است، خواستار اختصاص کامل بودجه اين بخش شد.وي ادامه داد: از دولت تقاضا داريم در اختصاص بودجه بورس تجديد نظر کرده و بودجه کامل را به صورت کامل دراختيار اين بخش قرار دهد و به بورس هم مانند پرداخت حقوق نگاه شود.معاون بورس و امور دانشجويان خارج تصريح کرد: با بودجه فعلي فقط مي توانيم هزينه دانشجويان بورسيه فعلي که در خارج کشور تحصيل مي کنند را آنهم با مشکلات عديده بپردازيم و قادر به اعزام هيچ دانشجوي جديدي نخواهيم بود.وي افزود: با اين بودجه حتي شايد نتوانيم دانشجويان دکتري را براي فرصت هاي مطالعاتي کوتاه مدت به خارج اعزم کنيم درحاليکه دانشجويان دکتري ما براي تکميل تحقيقاتشان به اين فرصت هاي مطالعاتي نياز دارند.

مسلمي نياز کشور به جذب سالانه بيش از پنج هزار عضو هيات علمي جديد را طي برنامه توسعه پنجم را يادآور شد و گفت: ما نمي توانيم تمام اعضاي هيات علمي مورد نياز خود را از داخل تامين کنيم زيرا در برخي رشته هاي ضروري، اصلا دوره دکتري در دانشگاه هاي کشور ايجاد نشده و ناچاريم بخشي از نيروهاي هيات علمي خود را از طريق اعزام دانشجوي بورسيه به خارج تامين کنيم.

وي تعداد دانشجويان جديد بورسيه که معطل اعزام به خارج هستند را بيش از 250 نفر ذکر کرد و گفت: اين افراد بورسيه هاي سال هاي 89 و 90 هستند که يکسال زحمت کشيده اند تا امور مربوط به دريافت ويزا، گرفتن پذيرش از دانشگاه‌هاي خارجي و ديگر موارد را به انجام برسانند و ما هم شرمنده آنها هستيم اما حل مشکل آنها را در اولويت کارهاي خودقرار داده ايم.معاون بورس سازمان دانشجويان کشور خاطرنشان کرد: درصدد هستيم درگام اول با نظر و موافقت شوراي مرکزي بورس، تعدادي از دارندگان بورس تحصيلي را در رشته هاي اولويت دار به خارج اعزام کنيم و اميدواريم اعزام همه اين افراد در آينده نزديک امکان پذيرشود.فراخوان اعطاي بورس تحصيلي همه ساله از طرف وزارت علوم منتشر مي شود که پس از بررسي پرونده متقاضيان، به افراد واجد شرايط حدود يک سال يا بيشتر فرصت داده مي شود تا براي دريافت ويزا و گرفتن پذيرش از دانشگاه هاي خارجي مورد نظر خود و تکميل پرونده اقدام کنند تا ترتيب اعزام آنها به خارج داده شود.اين افراد در قبال دريافت بورس تحصيلي، متعهد به انجام خدمت در دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي کشور به عنوان عضو هيات علمي مي شوند.


اعزام دريافت کنندگان بورس خارج دريافت کنندگان بورس خارج بورس خارج بورسیه
اخبار روزنامه ها