دانشگاه اردن در رشته زبان و ادبيات عرب دانشجوي بورسيه مي‌پذيرد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   16 تیر 1387-06 July 2008بازدید 4089


دانشگاه اردن در مقطع كارشناسي ارشد رشتهزبان و ادبيات عرب دانشجوي بورسيه مي‌پذيرد. به گزارش سرويس صنفيآموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،دانشگاه اردن در كشور اردن در نظردارد در چارچوب توافقنامه فرهنگي، دو بورس تحصيلي جهت اتباع جمهوري اسلامي ايران درمقطع كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات عرب براي سال تحصيلي 2009-2008 در اختيارداوطلبان واجد شرايط قرار دهد. بر اساس اين گزارش، دارا بودن كارت پايانخدمت يا معافيت از نظام وظيفه، مدرك TOEFL با حداقل 550 امتياز در Paper – Based TOEFL يا حداقل 213 امتياز در omputer - Based TOEFL يا بين 79امتياز در Internet - Based TOEFL و يا مدرك IELTS با حداقل امتياز 6 برخي از شرايط لازم براي پذيرش است. گفتني است، دانشجويان زبان فرانسه از شرطتافل مستثني مي باشند ولي بايد در امتحان TCF (‍Calibrated test of French) رتبهمعادل امتحان تافل Paper based 500 را كسب نموده باشند. همچنين دارا بودن سن حداكثر 26 سال و دارابودن معدل ليسانس حداقل 15 از ديگر شرايط است. آخرين مهلت براي ارسال فرم هاي QF- AF وهمچنين فرم تعهد نامه تا 17 تير 87 به نشاني الكترونيكي Govscholarship@iranscholarship.net مي‌باشد.

اخبار روزنامه ها