پذیرش دستیار بورسیه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   18 آذر 1391-08 December 2012بازدید 2633
پذیرش دستیار بورسیه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)


شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی پذیرش دانشجوی بورس (عضویت در سپاه) دوره دستیاری در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) برای سال تحصیلی 91-92 اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش دستیار بورسیه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) حداکثر سن داوطلبان تحصیل در این دانشگاه 30 سال درنظر گرفته شده است. براین اساس به ازای هر یک سال عضویت بسیج فعال، مدت 3 ماه و عضویت عادی دو ماه تا سقف یک سال به حداکثر سن مدنظر، افزوده می شود.همچنین درصورت انجام خدمت دوره ضرورت و یا طرح، مدت مذکور به حداکثر سن اضافه خواهد شد.

براساس این اعلام، برای اعضای درجه یک خانواده های شهدا، جانبازان، آزادگان و مفقودالاثرها تا میزان 5 سال حداکثر سن قابل افزایش است.

مجموع سن فرد با احتساب ارفاق سنی مدنظر، حداکثر نباید از 30 تجاوز کند و در شرایط مساوی اولویت با اعضای درجه یک خانواده ایثارگران و همچنین اعضای بسیج خواهد بود.

مدت تحصیل در دانشگاه علو پزشکی بقیه الله (عج) شبانه روزی بوده و دانشجویان در این مدت از امکانات فرهنگی، خوابگاه و غذا در حد امکان بهره مند خواهند بود. این درحالی است که دانشگاه هیچگونه تعهدی برای خوابگاه متاهلان ندارد.

به گزارش مهر، پذیرفته شدگان نهایی در بدو ورود به عضویت سپاه پاسداران درآمده و از حقوق، مزایا و امکانات دانشجویان بورسیه بهره مند خواهند شد.

منتخبین در بدو ورود باید دوره عمومی پاسداری را در یکی از مراکز آموزش سپاه طی کنند و نیز پس از فارغ التحصیلی براساس نیاز سپاه و نظر معاونت بهداشت و درمان سپاه، بکارگرفته می شوند.

جزئیات ضوابط عمومی و اختصاصی پذیرش دستیار بورسیه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) در نشانی http://www.bmsu.ac.ir در دسترس است.
پذیرش دستیار بورسیه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
اخبار روزنامه ها