سردرگمی دانشجویان بورس و دکتری 92 از زمان آغاز و ثبت نام

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   21 آذر 1391-11 December 2012بازدید 2737
سردرگمی دانشجویان بورس و دکتری 92 از زمان آغاز و ثبت نام

عليرغم گذشت يک ماه از تاخير در آغاز ثبت نام بورس دکتري 92، معاون بورس وزارت علوم همچنان خبر از ادامه مشکلات ارزي و سنگ اندازيها براي دانشجويان بورسيه ها داد.

حسن مسلمي نائيني ، در خصوص علت آغاز نشدن ثبت نام بورس دکتري 92 و سردرگمي متقاضياني که قصد شرکت در اين بورس را دارند، گفت: هنوز مشکلات ارزي دانشجويان بورسيه 91 و حتي دوره هاي گذشته حل نشده و در حال حاضر هم تنها عده کمي از اين بورسيه ها در حال اعزام هستند.

وي ادامه داد: حتي به دليل برخي مشکلات، احکام بورسيه هاي داخل براي شروع تحصيل امضا نشده و مشکلات و بي پولي همچنان ادامه دارد.

معاون بورس وزارت علوم، اعلام کرد که در زمان معين و مناسبي ثبت نام بورس دکتري 92 آغاز خواهد شد.

وي با اشاره به اعلام رئيس سازمان امور دانشجويان مبني بر آغاز ثبت نام بورس خارج از دي ماه گفت: اميدواريم که بتوانيم تا آن زمان ثبت نام را انجام دهيم اما اين زمان قطعي نيست.


سردرگمی دانشجویان بورس دکتری 92 زمان آغاز ثبت نام ثبت نام دکتری ثبت نام بورسیه
اخبار روزنامه ها