شرايط بورس داخل ويژه دکتري علوم پايه

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   26 آذر 1387-16 December 2008بازدید 2491


تصويب تعهدخاص براي علوم پايه پزشکي رئيس مرکز خدمات آموزشي وزارت بهداشت از تصويب تعهد خاص براي دانشجويان دکتري علوم پايه پزشکي خبر داد و گفت: بر اساس اين تعهد، دانشجويان مي توانند در زمان انتخاب رشته - محل با انتخاب تعهد خاص از ابتدا محل خدمت خود را مشخص کنند. دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توافق به عمل آمده با دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشکي، بهداشت و تخصصي وزارت بهداشت و همچنين مرکز امور هيئت علمي وزارتخانه از اين پس از دانشجويان دوره دکتري تخصصي رشته هاي علوم پايه تعهد خاص اخذ مي شود. وي اضافه کرد: بر اساس اين توافق، دانشگاههاي علوم پزشکي در زمان آزمون دکتري تخصصي رشته هاي علوم پايه، رشته هاي مورد نياز را اعلام مي کنند و دانشجويان نيز مي توانند در زمان انتخاب رشته - محل، رشته اي داراي تعهد خاص را انتخاب کنند و در صورت انتخاب بايد بر اساس تعهد اعلام شده در آن دانشگاه به خدمت بپردازند. حسن زاده خاطرنشان کرد: ميزان مدت تعهد خاص به دانشگاه مربوطه بستگي دارد اما در بيشتر رشته ها مدت تعهد خاص دو برابر مدت تحصيل دوره دکتري تخصصي پزشکي است. رئيس مرکز خدمات آموزشي وزارت بهداشت اظهار داشت: با استفاده از اين روش محل خدمت نهايي داوطلب دوره دکتري تخصصي از ابتدا مشخص مي شود و ديگر نيازي نيست که دانشجويان از دانشگاه اعلام نياز بياورند تا در آن دانشگاه به ارائه خدمت بپردازند.

اخبار روزنامه ها