شرايط دريافت بورس تحصيلي دوره دکتري دانشگاه آزاد اعلام شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   12 دی 1387-01 January 2009بازدید 6830


شرايط دريافت بورس تحصيلي دوره دکتري تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي از سوي مرکز آزمون اين دانشگاه اعلام شد. به گزارش خبرنگار مهر، متقاضيان استفاده از بورس تحصيلي پس از قبولي قطعي در دوره دکتري تخصصي مي توانند با مراجعه به واحدهاي دانشگاهي تابعه مناطق دوازده گانه دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي نسبت به ارائه درخواست و انجام مراحل بورسيه خود با توجه به ضوابط اقدام کنند. دانشگاه آزاد اسلامي پس از پايان مهلت مقرر برابرآيين نامه هاي جاري تقاضاها را مورد رسيدگي قرار داده در صورت انطباق با شرايط، زمان مصاحبه را که منحصرا براي پذيرش بورسيه انجام مي گيرد به طريق مقتضي به اطلاع داوطلبان خواهد رساند. کساني که در استخدام (اعم از رسمي، قراردادي يا پيماني) سازمانها يا نهادهاي ديگر باشند نمي توانند بورسيه دانشگاه آزاد اسلامي شوند. متقاضيان دريافت بورس دکتري دانشگاه آزاد بايد مؤمن و متعهد به نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي بوده، صلاحيت لازم براي عضويت هيئت علمي طبق ضوابط و آيين نامه استخدام هيئت علمي دانشگاه را داشته، سن آنها کمتر از 35 سال بوده، در سازمانها و موسسات دولتي و وابسته مشغول به فعاليت نباشند. ارائه تعهد خدمت دو برابر سنوات استفاده از بورس تحصيلي در دفتر اسناد رسمي و همچنين سپردن وثيقه که نوع وميزان آن را دانشگاه تعيين و اعلام مي کند از ديگر شرايط بورسيه تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي است. دانشجويان بورسيه در صورت اعز ام به خدمت وظيفه عمومي پس از اتمام طرح سربازي طول مدت خدمت و در صورتي که طرح سربازي خود را در يکي از واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي بگذرانند سنوات مربوط به گذراندن طرح سربازي آنان با تعهد يک برابر اضافي که جمعا مدت 4 سال خواهد بود به مدت تعهد اضافه شده و تاثيري در کاهش ايام تعهد خدمت آن ها نخواهد داشت. دانشجوي بورسيه مکلف است برابر مقررات در هريک از واحدهاي دانشگاهي در سراسر کشور بنا به تشخيص شوراي بورس سازمان مرکزي دانشگاه بدون عذر و بهانه اي به انجام وظايف دانشگاهي محوله ادامه دهد، مگر آنکه قبلا در مورد محل خدمت او توافق حاصل شده باشد. براي پذيرفته شدگان در برخي از رشته ها که امکان بورسيه نيست، از طريق حوزه معاونت دانشجويي وام هاي بلند مدت در نظر گرفته شده است . در صورتي که دانشجوي بورسيه به دلايل آموزشي قادر به ادامه تحصيل نباشد، از عهده انجام برنامه هاي آموزشي ارائه شده از طرف گروه آموزشي مربوط برنيايد و يا دليل قانع کننده اي براي انصراف از ادامه استفاده از بورس ارائه دهد بورسيه تحصيلي وي قطع خواهد شد.

اخبار روزنامه ها