اختصاص بورس کوتاه مدت خارج ويژه اعضاي هيئت علمي علوم پزشکي

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   26 دی 1387-15 January 2009بازدید 1590


معاونت آموزشي وزارت بهداشت شرايط اعطاي دوره هاي کوتاه مدت بورس خارج از کشور به اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي علوم پزشکي و موسسات وابسته را اعلام کرد. به گزارش خبرنگار مهر، دوره هاي کوتاه مدت اعطاي بورس ويژه اعضاي هيئت علمي باليني و علوم پايه است که به صورت رسمي يا پيماني تمام وقت جغرافيايي در استخدام دانشگاه يا موسسات وابسته به وزارت بهداشت هستند. لزوم دارا بودن حداقل سه سال سابقه براي اعضاي هيئت علمي پيماني براي اعضاي هيئت علمي پيماني دارا بودن حداقل سه سال سابقه خدمت الزامي است و در خصوص افرادي که کمتر از سه سال خدمت کرده اند در صورتي که دانشگاه وي را تاييد کرده و مورد نياز دانشگاه باشند، با تصويب شوراي اجرايي بورس مي توانند از اين دوره ها استفاده کنند. متقاضيان استفاده از اين دوره هاي سه ماهه بورس خارج از کشور بايد حداقل داراي مدرک تخصص باليني يا دکتري تخصصي علوم پايه (Ph.D) باشند. افراد واجد شرايط نبايد طي سه سال گذشته از دوره هاي خارج از کشور به صورت کوتاه مدت و فرصت هاي مطالعاتي استفاده کرده باشند و در خصوص بورس بلند مدت نيز بايد از زمان مراجعت به کشور برابر مدت بورس آنها گذشته باشد. دوره درخواستي بايد بر اساس نياز و اولويت کشور باشد متقاضيان بايد از نظر فعاليتهاي علمي و تعداد مقالات در بين اعضاي هيئت علمي آن دانشگاه شاخص و مورد تاييد دانشگاه باشند و دوره درخواستي نيز بايد بر اساس نياز و اولويت کشور بنا به تشخيص شوراي اجرايي بورس باشد. نحوه تخصيص سهميه به هر دانشگاه به ازاي تعداد اعضاي هيئت علمي خواهد بود و در موارد خاص و مورد نياز کشور با نظر شوراي اجرايي بورس، سهميه دانشگاه ها قابل افزايش است. البته سهميه هر سال مختص همان سال خواهد بود. معرفي افراد به شوراي اجرايي بورس در وزارت بهداشت، پس از تصويب در شوراي بورس دانشگاه صورت مي گيرد و پس از تصويب متقاضي يکسال مهلت خواهد داشت تا از آن استفاده کند. احراز صلاحيت عمومي و تاييد آن توسط مراجع ذي صلاح براي متقاضيان الزامي است. طول دوره ويژه اعضاي هيئت علمي طول اين دوره ويژه اعضاي هيئت علمي سه ماهه است که با موافقت رئيس دانشگاه و احراز شرايط از جمله درخواست بورسيه و ارائه گزارش دوره به همراه نامه استاد مربوطه و همچنين تاييد نمايندگي علمي يا سفارت جمهوري اسلامي ايران در کشور محل تحصيل با نظر رئيس مرکز خدمات آموزشي وزارتخانه طول دوره تا سقف 6 ماه قابل افزايش است. پرداخت هزينه بر اساس دستورالعمل پرداخت هزينه هاي ارزي و ريالي به دانشجويان بورسيه است و فرزندان بالاي 18 سال حمايت مالي نمي شوند. لزوم سپردن تعهد محضري و مراجعت به کشور پس از اتمام دوره بورسيه ها ملزم به سپردن تعهد محضري با ضمانت يک نفر کارمند رسمي دولت هستند و پس از اتمام دوره بايد به کشور مراجعت کرده و با مرکز خدمات آموزشي تسويه حساب کنند و و پس از خدمت به ميزان دو برابر مدت بورس با ارائه گواهي از دانشگاه نسبت به ابطال سند تعهد اقدام کنند.

اخبار روزنامه ها