ظرفيت مورد نياز دانشگاهها براي بورس خارج تعيين شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   12 بهمن 1387-31 January 2009بازدید 1983


ظرفيت مورد نياز دانشگاهها براي بورس خارج تعيين شد تعيين ظرفيت نهايي توسط شوراي بورس رئيس مرکز خدمات آموزشي وزارت بهداشت از دريافت ظرفيت دانشگاهها براي اعزام به خارج دانشجويان دوره هاي تخصصي خبر داد و گفت: بررسي ظرفيت نهايي براي اعزام دانشجويان به دوره هاي بلند مدت و کوتاه مدت خارج از کشور در شوراي بورس آغاز شد. دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر اعلام نياز دانشگاههاي علوم پزشکي کشور براي اعزام به خارج دريافت شده است که پس از بررسي توسط شوراي بورس مجوز بورس به دانشگاهها داده مي شود. وي تاکيد کرد: ضوابط موافقت با اعطاي بورس بر اساس آيين نامه جديد اعطاي بورس تحصيلي خارج از کشور که به دانشگاهها ابلاغ شده، خواهد بود. حسن زاده خاطرنشان کرد: شوراي بورس در جلسه خود ظرفيتها و رشته هايي که از سوي دانشگاهها ارائه شده را بررسي و پس از تاييد نهايي به دانشگاهها اعلام مي کند. رئيس مرکز خدمات آموزشي وزارت بهداشت اظهار داشت: هر دانشگاه علوم پزشکي در اين زمينه داراي ظرفيت مشخصي است و سقف آن در شوراي بورس تعيين شده است. وي يادآور شد: بر اساس اين آيين نامه وزارت بهداشت بورسيه دانشجويان براي دوره هاي کوتاه مدت و بلند مدت خارج از کشور را با توجه به نيازهاي آموزشي، پژوهشي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي کمک به تامين نيروي انساني متعهد و متخصص مورد نياز دانشگاهها انجام مي دهد. حسن زاده اضافه کرد: شناخت نوآوريهاي علمي و آشنايي با تجربيات کشورهاي خارجي در زمينه هاي مختلف علمي و تخصصي و امکانات آموزش عالي مربوطه و نيز انتقال فناوري هاي نوين به داخل کشور به منظور تلاش در جهت خودکفا کردن جامعه علمي از ديگر اهداف اعزام دانشجويان دوره هاي تخصصي به خارج از کشور است.

اخبار روزنامه ها