پذیرش 500 نفر در بورس دکتری پژوهش محور در دستگاههای اجرایی

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   28 امرداد 1392-19 August 2013بازدید 1572پذیرش 500 نفر در بورس دکتری پژوهش محور در دستگاههای اجرایی

معاون بورس وزارت علوم از پذیرش 500 نفر در بورس دکتری دستگاههای اجرایی خبر داد.

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره میزان طرحهایی که در فرایند بورس دکتری دستگاههای اجرایی مورد تایید قرار گرفته اند، گفت: نزدیک به 500 نفر در بورس دکتری پژوهش محور پذیرفته شده و به دانشگاههای بزرگ کشور از جمله تهران و تربیت مدرس معرفی خواهند شد تا فرایند مصاحبه از داوطلبان انجام شود.

وی با بیان اینکه بیش از 500 پروژه کاربردی که مورد نیاز حوزه کاربرد است توسط متقاضیان از اول مهرماه به دانشگاههای کشور پیشنهاد شده است، اضافه کرد: بر این اساس، در صورتیکه دانشگاهها متقاضیان را تایید کردند می توانند قراردادهای صنعتی و غیرصنعتی با حوزه های کاربرد منعقد کنند.

به گفته معاون بورس وزارت علوم، این قراردادها مشترکاً و از طریق یک کارشناس صنعت با راهنمایی یک استاد دانشگاه می توانند به همراه دانشجو این طرح را پیش ببرند.

مسلمی درباره زمان آغاز فعالیت این عده از دانشجویان، اظهار داشت: در صورت تایید دانشگاهها، دانشجویان از اول مهرماه فعالیتشان را آغاز خواهند کرد.


پذیرش 500 نفر در بورس دکتری پژوهش محور پذیرش در بورس دکتری بورس دکتری بورس دکتری پژوهش محور دکتری پژوهش محور
اخبار روزنامه ها