پذيرش 500 نفر در بورس دکتری پژوهش محور

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   30 امرداد 1392-21 August 2013بازدید 1884پذيرش 500 نفر در بورس دکتری پژوهش محور

معاون بورس وزارت علوم از پذيرش 500 نفر در بورس دکتري دستگاههاي اجرايي خبر داد.

به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از حسن مسلمي نائيني در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ميزان طرحهايي که در فرايند بورس دکتري دستگاههاي اجرايي مورد تاييد قرار گرفته اند، گفت: نزديک به 500 نفر در بورس دکتري پژوهش محور پذيرفته شده و به دانشگاههاي بزرگ کشور از جمله تهران و تربيت مدرس معرفي خواهند شد تا فرايند مصاحبه از داوطلبان انجام شود.

وي با بيان اينکه بيش از 500 پروژه کاربردي که مورد نياز حوزه کاربرد است توسط متقاضيان از اول مهرماه به دانشگاههاي کشور پيشنهاد شده است، اضافه کرد: بر اين اساس، در صورتيکه دانشگاهها متقاضيان را تاييد کردند مي توانند قراردادهاي صنعتي و غيرصنعتي با حوزه هاي کاربرد منعقد کنند.

به گفته معاون بورس وزارت علوم، اين قراردادها مشترکاً و از طريق يک کارشناس صنعت با راهنمايي يک استاد دانشگاه مي توانند به همراه دانشجو اين طرح را پيش ببرند.

مسلمي درباره زمان آغاز فعاليت اين عده از دانشجويان، اظهار داشت: در صورت تاييد دانشگاهها، دانشجويان از اول مهرماه فعاليتشان را آغاز خواهند کرد.


نحوه پذیرش در بورس بورس دکتری پذیرش در بورس دکتری نحوه پذیرش در بورس دکتری دکتری پژوهش محور
اخبار روزنامه ها