بورس هاي آموزشي مشترک يونسکو و لهستان

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   15 فروردین 1388-04 April 2009بازدید 2083


بورس هاي آموزشي مشترک يونسکو و لهستان - بورسیه بورس هاي آموزشي مشترک يونسکو و لهستان با همکاري کميسيون ملي يونسکو در لهستان در زمينه مطالعه ژئوفيزيک ذخيره گاه ها براي يافتن آب و هيدروکربن، مواد سراميکي پيشرفته، الگوسازي از جريان چندفازي در فشرده گاز طبيعي و نفت فرار در محيط هاي متخلخل، GIS و سنجش از دور در حوزه کاربري زمين با تغيير پوشش زمين به ويژه در معادن متروک، سيستم کنترل هوشمند ابزارهاي حمل و نقل در عمليات و مشکل عدم دسترسي در حوزه حمل و نقل در مورد سيستم ها و ابزارها در اختيار محققان قرار داده مي شود. هر کشور عضو يونسکو مي تواند حداکثر يک نفر را براي هر رشته معرفي کند. آخرين مهلت براي ارسال مدارک به کميسيون ملي يونسکو اول ارديبهشت 1388 تعيين شده است. علاقه مندان مي توانند براي دريافت اطلاعات بيشتر با اداره علوم کميسيون ملي يونسکو تماس بگيرند (22259726) يا به وبگاه يونسکو مراجعه کنند. www.irunesco.org

اخبار روزنامه ها