توقف اعزام دانشجو به بورس های بلندمدت و افزایش مقرری بورسیه ها در انتظار تصویب دولت

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   13 آذر 1392-04 December 2013بازدید 530توقف اعزام دانشجو به بورس های بلندمدت و افزایش مقرری بورسیه ها در انتظار تصویب دولت

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت از ارائه پیشنهاد افزایش مقرری دانشجویان پزشکی خارج از کشور خبر داد و گفت: ما پیشنهاد داده ایم که مقرری دانشجویان ایرانی در خارج افزایش پیدا کند که در صورت تصویب هیات دولت اجرایی می شود.به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از : دکتر سلیمان احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیشنهاد برای افزایش مقرری یا کمک هزینه تحصیلی دانشجویان ایرانی که در خارج از کشور تحصیل می کنند، تنها در صورت تصویب در هیات دولت اجرایی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد به هیات دولت این است که مقرری یا کمک هزینه تحصیلی دانشجویان ایرانی در خارج از کشور 10 تا 50 درصد افزایش یابد که البته متوسط کمک هزینه ای که ما برای دانشجویان علوم پزشکی پیشنهاد کردیم 20 درصد بوده است.

احمدی اضافه کرد: دانشجویان ایرانی که در کشورهای نیوزلند و استرالیا تحصیل می کنند پیش از این مقرری کمی داشتند که پیشنهاد کردیم برای آنها افزایش بیشتری داشته باشیم.

وی اظهار داشت: کمک هزینه تحصیلی یا مقرری دانشجویان ایرانی را بر اساس کشورها از 10 تا 50 درصد تعیین می کنند.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: تاکید بر عدم بورسیه های طولانی مدت 4 تا 5 ساله و اجرای برنامه های مشترک علمی است.

وی اضافه کرد: برنامه های مشترک هزینه اثربخش تر هستند چرا که هم موجب ورود تکنولوژی روز به کشور می شود و هم اولویت های پژوهشی با توجه به پروژه های ملی پیگیری می شود، ضمن اینکه دانشجویان و اساتید تعامل علمی بهتری خواهند داشت.بورسیه شرایط دریافت بورسیه دریافت بورسیه نحوه دریافت بورسیه بورس تحصیلی شرایط دریافت بورسیه تحصیلی
اخبار روزنامه ها