جذب هيأت علمي و اعطاي بورس تحصيلي داخل در دانشگاه تربيت مدرس

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   26 خرداد 1388-16 June 2009بازدید 2816


جذب هيأت علمي و اعطاي بورس تحصيلي داخل در دانشگاه تربيت مدرس

؛ متقاضيان تا پايان خرداد براي ارسال مدارك خود مهلت دارند دانشگاه تربيت مدرس به منظور تحقق اهداف برنامه توسعه خود در رشته‌هاي مختلف از واجدان شرايط براي همکاري علمي دعوت به عمل مي‌آورد. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متقاضيان فرم مشخصات را تکميل و مدارک لازم را بايد حداكثر تا پايان خرداد به دبيرخانه هيأت اجرايي جذب هيأت علمي دانشگاه ارسال شود. بر اين اساس، فارغ‌التحصيل دوره دکتري تا پايان اسفند 1387، داشتن صلاحيتهاي عمومي لازم به تشخيص مراجع ذيصلاح، دارا بودن سوابق تحصيلي، علمي و پژوهشي عالي و کسب موفقيت در مصاحبه علمي در کارگروه بررسي توانايي علمي، عدم استخدام رسمي، تعهد خدمت يا بورسيه در ساير دانشگاه ها، سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي، داشتن حداکثر 35 سال سن، تسلط به يک زبان خارجي در حد استفاده از متون تخصصي و دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم برخي از شرايط لازم براي متقاضيان اين دوره‌ها است. گفتني است، نامه درخواست همكاري، تکميل فرم مشخصات، تصوير تمام صفحات شناسنامه، تصوير مدرك دوره دكتري (Ph D)، تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم، تصوير کارت ملي، عكس، توصيه نامه علمي و اخلاقي از دو نفر از استادان صاحب نام دانشگاه‌هاي دولتي، شناسنامه علمي و پژوهشي (C.V)، تصوير مدارک معتبر ايثارگري از قبيل جانباز، آزاده، رزمنده بسيجي و خانواده شهيد و شرح حال مختصري از دوران زندگي خود با تكيه بر فعاليتهاي فرهنگي، اجتماعي، عقيدتي و سياسي از مدارك لازم است. اعطاي بورس تحصيلي داخل در دانشگاه تربيت مدرس همچنين دانشگاه تربيت مدرس به منظور تحقق اهداف برنامه توسعه خود در رشته‌هاي مختلف از واجدان شرايط جهت کسب بورس تحصيلي داخل دعوت به عمل مي‌آورد. بر اين اساس، دانشجويان دوره دکتري ورودي سالهاي 1386 و 1387، داشتن صلاحيتهاي عمومي لازم به تشخيص مراجع ذيصلاح، دارا بودن سوابق تحصيلي، علمي و پژوهشي عالي و کسب موفقيت در مصاحبه علمي در کارگروه بررسي توانايي علمي، عدم استخدام رسمي، تعهد خدمت يا بورسيه در ساير دانشگاه ها، سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي، داشتن حداکثر30 سال سن و تسلط به يک زبان خارجي در حد استفاده از متون تخصصي برخي از شرايط لازم براي متقاضيان است.
اخبار روزنامه ها