جزئيات تسهيلات دولت در اعطاي بورس بلاعوض به دانشجويان دوره دکتري

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   02 شهریور 1388-24 August 2009بازدید 2547


جزئيات تسهيلات دولت در اعطاي بورس بلاعوض به دانشجويان دوره دکتري

معاون علمي و فناوري رياست جمهوري جزئيات اعطاي پژوهانه يا بورس بلاعوض به دانشجويان دکتري را اعلام کرد و گفت: براي دانشگاههايي که عملکرد پژوهشي بهتري دارند امتيازات بيشتري در اعطاي پژوهانه قائل مي شويم. به گزارش خبرنگار مهر، صادق واعظ زاده صبح يکشنبه در نشست مطبوعاتي در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري گفت: از ابتداي تأسيس معاونت علمي و فناوري در فکر اين بوديم که به دانشجويان تحصيلات تکميلي به ويژه دکتري کمک کنيم تا نقش خود را در امر تحقيقات به درستي انجام دهند. وي هدف از اجراي طرح کمک به دانشجويان دکتري در قالب پژوهانه را تسريع حرکت کشور به سوي چشم انداز بيست ساله در حوزه علم و فناوري، ارتقاء رساله هاي دکتري و نزديک کردن رساله ها به حل مشکلات کشور و توليد علم اصيل دانست. اعطاي پژوهانه پس از تصويب پيشنهاد رساله توسط دانشجويان دکتري معاون علمي و فناوري رياست جمهوري گفت: بر اساس اين طرح، دانشجويان دوره دکتري پس از اينکه پيشنهاد رساله آنها به تصويب رسيد از اين پژوهانه مي توانند استفاده کنند. وي اين پژوهانه را مانند بورس بلاعوض دانست و گفت: وزارتخانه هاي علوم و بهداشت پيشنهاد تعداد پژوهانه دانشگاههاي خود را با توجه به آمار دانشجويان دکتري و عملکرد پژوهشي دانشگاهها به معاونت علمي ارائه مي دهند و اين معاونت با توجه به منابع و بودجه اي که در اختيار دارد، تعداد دقيق پژوهانه را مشخص و مبلغ آن را تشخيص مي دهد. امتياز دانشگاهها در اخذ پژوهانه از معاونت علمي واعظ زاده اظهار داشت: دانشگاهها با توجه به رتبه اعضاي هيئت علمي و عملکرد پژوهشي که دارند، پژوهانه دانشجويان دکتري را دريافت مي کنند. يعني هرچه عملکرد پژوهشي دانشگاه بهتر باشد تعداد بيشتري از دانشجويان دکتري اين دانشگاه مشمول پژوهانه مي شوند. ايجاد سامانه الکترونيکي براي اعطاي پژوهانه وي اظهار داشت: براي اينکه کار اعطاي پژوهانه به دانشجويان دکتري به صورت منظمي انجام شود، سامانه الکترونيکي گسترده اي تأسيس مي شود تا اطلاعات و پيشرفت طرح را ثبت کند. شرط تدوام استفاده از مزاياي مالي براي دانشجويان دکتري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري گفت: شرط تداوم استفاده از اين مزايا پويايي علمي و تحصيلي، رضايت و تأييد استاد راهنماي دانشجويان است. وي ادامه داد: دانشجوياني که از کمکهايي نظير بورس و حقوق از دستگاههاي اجرايي استفاده مي کنند نيز مي توانند مشمول طرح پژوهانه شوند اما به شرط اينکه مجموع تسهيلاتي که در اختيار آنها قرار مي گيرد از سقف سه برابر پژوهانه بيشتر نباشد. واعظ زاده با بيان اينکه پژوهانه به صورت ماهيانه پرداخت نمي شود، گفت: پرداخت اين اعتبار به صورت کامل از محل اعتبارات معاونت علمي و فناوري است و با توجه به اعتبارات سالانه تعيين مي شود. وي بودجه در نظر گرفته شده براي اجراي طرح پژوهانه در سال جاري را 200 ميليارد ريال دانست و گفت: اين طرح از ابتداي سال جاري اجرا مي شود و هدف اين است که اين اعتبار به تمام دانشجويان دکتري اختصاص يابد اما ممکن است نوعي رقابت و زبده گزيني نيز وجود داشته باشد و حداقل شرايطي را براي دانشجويان در نظر بگيريم. معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري گفت: ميزان اعتبار پژوهانه براي دانشجويان در تمامي رشته ها يکسان است. http://www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=934339
اخبار روزنامه ها