شرایط انتقال دانشجویان دوره دکتری تخصصی خارج کشور به داخل اعلام شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   09 مهر 1388-01 October 2009بازدید 3854


شرایط انتقال دانشجویان دوره دکتری تخصصی خارج کشور به داخل اعلام شد

۰۸ مهر ۱۳۸۸

بورسیه

مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت شرایط انتقال دانشجویان ایرانی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) گروه علوم پزشکی از خارج به داخل کشور را اعلام کرد. به گزارش خبرنگار مهر، دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد و یا دکتری عمومی از دانشگاههای معتبر و مورد تایید وزارت بهداشت یکی از شروط انتقال است. همچنین دانشجویان دوره دکتری تخصصی (Ph.D) خارج از کشور در صورتی که برنامه آموزشی دوره Ph.D آنها در خارج از کشور همانند برنامه آموزشی دوره Ph.D داخل دارای دو مرحله آموزشی و پژوهشی باشد، می توانند به داخل کشور انتقال یابند. این دسته از دانشجویان نباید معدلی کمتر از 15 داشته و کلیه دروس مربوطه به مرحله اول را در دانشگاه مبداء به پایان رسانده باشند. مربیان رسمی عضو هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی در صورت داشتن سایر شرایط با گذراندن حداقل 14 واحد درسی یا یکسال تحصیلی در نظام سالیانه می توانند، منتقل شوند. دارا بودن یکی از مدارک زبان انگلیسی مورد تایید پیش از اخذ پذیرش از دانشگاه مقصد جهت این دسته از دانشجویان ضروری است. در صورتی که دانشجوی انتقالی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) به تشخیص استاد راهنما برای گذراندن پایان نامه نیاز به گذراندن تعدادی دروس جبرانی داشته باشد موظف است دروس تعیین شده را به تعداد واحدهای مورد نیاز بگذراند و هزینه های گذراندن این دروس به عهده دانشجو است. شرایط انتقال دانشجویان بورسیه مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) شاغل به تحصیل در خارج از کشور در صورت تایید شورای اجرایی بورس بر اساس آیین نامه تبدیل بورس خارج به داخل خواهد بود.
اخبار روزنامه ها