اعطاي بورس تحصيلي داخل دانشگاه الزهرا

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   29 مهر 1388-21 October 2009بازدید 4317


اعطاي بورس تحصيلي داخل دانشگاه الزهرا

اعطاي بورس تحصيلي داخل – دانشجويان دکتري با توجه به نياز مبرم دانشگاه الزهراء ( س ) به تأمين نيروي انساني متخصص به عنوان بورسيه داخل به منظور تأمين كادر هيأت علمي ، اين دانشگاه مبادرت به فراخوان واعلام عمومي نموده است ، متقاضيان با توجه به شرايط اعلام شده مي توانند مدارك مربوطه را حداكثر تا تاريخ 30/8/1388 به آدرس : تهران ، ميدان ونك ، خيابان ونك ، ده ونك ، دانشگاه الزهراء(س) ، دفتر معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي ، ارسال نمايند . به درخواست هايي كه پس از تاريخ مقرر ويا بصورت ناقص ارسال گردد به هيچ وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد. http://edu.alzahra.ac.ir/Portals/0/BarnameRizi/Akhbar/main_Boors.pdf
اخبار روزنامه ها