10 دي ماه آخرين مهلت معرفي واجدين شرايط بورسيه به وزارت علوم

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   17 آبان 1388-08 November 2009بازدید 2214


10 دي ماه آخرين مهلت معرفي واجدين شرايط بورسيه به وزارت علوم

معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با ارسال نامه‌ اي به رؤساي دانشگاهها و مراکز پژوهشي، 10 دي ماه را آخرين مهلت معرفي واجدين شرايط بورسيه جهت تشکيل کادر هيئت علمي دانشگاهها اعلام کرد. به گزارش خبرگزاري مهر، در اين نامه آمده است : وزارت علوم در نظر دارد جهت تامين اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي به تعدادي محدود از داوطلبان واجد شرايط، بورس تحصيلي دکتري خارج در رشته هاي اولويت دار اعطا کند از اين رو دانشگاهها بايد حداکثر تا 15 دي ماه افراد واجد شرايط خود را با ارائه مدارک مويد دارا بودن شرايط دستورالعمل مربوطه جهت بررسي و اتخاذ تصميم به اداره کل بورس و امور دانشجويان خارج معرفي کنند. دستورالعمل و فرم متقاضيان ادامه تحصيل در خارج از کشور براي سال 1389 در سايت اينترنتي اداره کل بورس و امور دانشجويان خارج از کشور به آدرس : www.iranscholarship.net قراردارد لذا ضرورت دارد فرم هاي مربوطه پس از تکميل و تاييد هيئت اجرايي جذب آن دانشگاه و با امضاي رئيس دانشگاه مربوطه به اداره کل بورس و امور دانشجويان خارج اين معاونت ارسال شود. دانشگاههايي که مدارک داوطلبان را در مهلت تعيين شده ارسال نکنند سهميه آنان بين دانشگاههايي که قبل از موعد مقرر مدارک را ارسال کرده اند توزيع خواهد شد.
اخبار روزنامه ها