پذیرش دانشجوی بورسیه در شرکت ملی نفتکش ایران

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   18 آبان 1388-09 November 2009بازدید 29466


پذیرش دانشجوی بورسیه در شرکت ملی نفتکش ایران

سایت شرکت ملی نفتکش ایران http://www.nitc.co.ir/
اخبار روزنامه ها