اطلاعيه اعطاي بورس تحصيلي دکتراي اعزام به خارج کشور سال 1389

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   27 آبان 1388-18 November 2009بازدید 6730


اطلاعيه اعطاي بورس تحصيلي دکتراي اعزام به خارج کشور سال 1389

دانشگاه تهران اطلاعيه اعطاي بورس تحصيلي دکتراي اعزام به خارج کشور سال 1389 دستور العمل اعطاء بورس دکتري خارج از کشور جهت تأمين هيأت علمي و متخصصان مورد نياز توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال 1389 اطلاعيه اعطاي بورس تحصيلي دکتراي اعزام به خارج فرم متقاضيان ادامه تحصيل در خارج از کشور در سال 1389 رشته هاي اولويت دار گروه هاي مختلف http://www.ut.ac.ir/fa/news/1/bodyView/104/اطلاعيه.اعطاي.بورس.تحصيلي.دکتراي.اعزام.به.خارج.کشور.سال.۱۳89.html
اخبار روزنامه ها