دانشگاه فردوسي مشهد بورس دكتري خارج از كشور جذب مي‌كند

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   08 آذر 1388-29 November 2009بازدید 3859


دانشگاه فردوسي مشهد بورس دكتري خارج از كشور جذب مي‌كند

خبرگزاري فارس: دانشگاه فردوسي مشهد از ميان متقاضيان، دانشجوي بورس دكتري خارج از كشور مي‌پذيرد. به گزارش حوزه دانشگاه خبرگزاري فارس،‌ داوطلبان اعطاي بورس دكتري خارج از كشور سال 1389 بايد مدارك و سوابق آموزشي و پژوهشي خود را به همراه تكميل شده فرم متقاضيان ادامه تحصيل در خارج از كشور به دفتر معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه مشهد ارسال كنند. بنابراين گزارش، دانشگاه فردوسي در رشته‌هاي مهندسي كامپيوتر امنيت شبكه، نانوتكنولوژي كشاورزي، معماري، روانشناسي صنعتي و سازماني، نانو فيزيك، مهندسي مواد پيشرفته، مديريت منابع آب، سنجش از دور و GIS دانشجوي بورسيه مي‌پذيرد. متقاضيان بايد درخواست خود را همراه مدارك مورد نياز در داخل پاكت A4 قرارداده و حداكثر تا 25 آذر به دانشگاه ارسال كنند. اطلاعات بيشتر در سايت دانشگاه فردوسي مشهد به نشاني http://www.um.ac.ir در دسترس است.
اخبار روزنامه ها