دانشگاه فردوسي مشهد بورس دكتري خارج از كشور جذب مي‌كند

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   20 آذر 1388-11 December 2009بازدید 5022


دانشگاه فردوسي مشهد بورس دكتري خارج از كشور جذب مي‌كند

دانشگاه فردوسي مشهد از ميان متقاضيان، دانشجوي بورس دكتري خارج از كشور مي‌پذيرد. داوطلبان اعطاي بورس دكتري خارج از كشور سال 1389 بايد مدارك و سوابق آموزشي و پژوهشي خود را به همراه تكميل شده فرم متقاضيان ادامه تحصيل در خارج از كشور به دفتر معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه مشهد ارسال كنند. بنابراين گزارش، دانشگاه فردوسي در رشته‌هاي مهندسي كامپيوتر امنيت شبكه، نانوتكنولوژي كشاورزي، معماري، روانشناسي صنعتي و سازماني، نانو فيزيك، مهندسي مواد پيشرفته، مديريت منابع آب، سنجش از دور و GIS دانشجوي بورسيه مي‌پذيرد. متقاضيان بايد درخواست خود را همراه مدارك مورد نياز در داخل پاكت A4 قرارداده و حداكثر تا 25 آذر به دانشگاه ارسال كنند. اطلاعات بيشتر در سايت دانشگاه فردوسي مشهد به نشاني http://www.um.ac.ir در دسترس است.
اخبار روزنامه ها