زمان اعزام دانشجویان بورسیه 89

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   29 دی 1388-19 January 2010بازدید 2447


سه کشور همچنان در لیست سیاه

زمان اعزام دانشجویان بورسیه 89

/ هیچ کشوری برای اعزام اولویت ندارد معاون دانشجویی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از اعزام دانشجویان بورسیه سال 89 تا پایان بهمن ماه امسال خبر داد و درباره آنچه که تحت عنوان اولویت دار بودن برخی کشورها برای اعزام دانشجویان بورسیه ایرانی عنوان می شود اعلام نظر کرد. محمود ملاباشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کشوری نداریم که برای ما اولویت داشته باشد. هر کشوری منهای سه کشور کانادا، انگلیس و آمریکا که تخصص مورد نیاز ایران را داشته باشد دانشجو به آنجا اعزام می کنیم. هر کشوری که به متقاضی بورس در رشته مورد نیاز کشور پذیرش دهد و پذیرش در دانشگاههای معتبر آن کشور و دنیا باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز می پذیرد. معاون دانشجویی وزیر علوم درباره احتمال افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی بورسیه خارج در دوره آتی اعزام گفت: اگر بودجه افزایش پیدا کند ظرفیت اعزام نیز افزایش پیدا می کند. اگر بودجه وزارت علوم در کل 5 درصد افزایش پیدا کند می توانیم به طور متوسط 5 درصد ظرفیت اعزام دانشجوی بورسیه به خارج را افزایش دهیم. شرایط اختصاصی اعزام دانشجو به خارج از کشور نفرات اول تا سوم آزمون سراسری کارشناسی ارشد، احراز رتبه اول در هریک از رشته های تخصصی دارای اولویت بورس در مقطع کارشناسی ارشد با تأیید دانشگاه محل فارغ التحصیل، دارا بودن حداقل 1 مقاله چاپ شده در مجلات علمی– پژوهشی (مورد تأیید وزارت علوم) مستخرج از پایان نامه یا فعالیت تحقیقاتی فرد، نفرات رتبه اول تا سوم المپیادهای علمی دانشجویی کشور، دانشجویان نمونه کشوری در مقطع کارشناسی ارشد مطابق با آئین نامه انتخاب دانشجویان نمونه با تأیید معاونت دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مربیان آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مراکز پژوهشی که حداقل 60 درصد امتیاز جدول ارتقاء 1 را با تأیید هیئت اجرایی جذب مربوط کسب کرده باشند می توانند جزء مشمولین بورسیه محسوب شوند. http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1013303
اخبار روزنامه ها