جزئيات بورس زبان چيني و روسي

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   04 بهمن 1388-24 January 2010بازدید 3563


جزئيات بورس زبان چيني و روسي

جزئيات بورس زبان چيني و روسي / اعزام بورسيه‌هاي زبان چيني تا سال89/ بورس در فوق ليسانس چيني و روسي مديرکل بورس و امور دانشجويان خارج وزارت علوم از اعزام گروهي به چين تا پايان سال جاري جهت تحصيل در مقطع تحصيلات تکميلي رشته زبان چيني خبر داد و گفت: وزارت علوم براي اعزام دانشجويان بورسيه به چين از بورس دولتها استفاده مي کند. حسن مسلمي نائيني در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: افرادي که با بورس دولتها تحصيل مي کنند ديگر شهريه پرداخت نمي کنند و علاوه بر اين مقرري ماهانه نيز دريافت مي کنند و از نظر بيمه و ماليات نيز کمتر متحمل هزينه مي شوند. مديرکل بورس و امور دانشجويان خارج وزارت علوم از اعزام گروهي از دانشجويان بورسيه رشته زبان چيني به کشور چين در آينده اي نزديک خبر داد و گفت: در حال حاضر مشخصات تعدادي از دانشجوياني که دانشگاههاي شهيد بهشتي و تهران براي اعزام آنها به صورت بورسيه به چين درخواست داده اند به دولت چين ارسال مي شود و وقتي دولت چين تاييد نهايي را اعلام کرد اين افراد اعزام خواهند شد. وي درباره درخواست دانشگاههاي تهران و شهيد بهشتي براي بورس شدن تعدادي دانشجو در رشته زبان چيني به مهر گفت: دانشگاه تهران در سال جاري درخواستي ارائه کرد تا تعداد قابل توجهي دانشجو در رشته هاي زبان چيني و مطالعات چين به صورت بورس به کشور چين اعزام شوند تا وقتي به کشور بازگشتند به عنوان عضو هيئت علمي در اين دانشگاه مشغول شوند همچنين دانشگاه شهيد بهشتي نيز براي رشته زبان چيني درخواست مشابهي را به وزارت علوم ارائه کرده است. علت توجه وزارت علوم به اعطاي بورس زبانهاي چيني و روسي مسلمي نائيني درباره علت توجه وزارت علوم و دانشگاهها به اعطاي بورس به متقاضيان زبانهاي چيني و روسي گفت: از ابتداي انقلاب اسلامي تا کنون تبادلات اقتصادي ايران با کشور چين خيلي زياد شده اما تا کنون در زمينه بهره مندي از متخصصان زبان چيني با کمبودهايي روبرو بوده ايم. شرکتهاي مختلف و دستگاههاي اجرايي در زمينه افزايش نيروي متخصص در حوزه زبان چيني خيلي درخواست دارند و دانشگاهها نيز براي جوابگويي به اين درخواستها مجبور به راه اندازي، توسعه و تقويت رشته زبان چيني هستند. وي در تشريح وضعيت فعلي بورس در رشته زبان روسي به مهر گفت: با وجود تعاملاتي که با کشور روسيه وجود دارد اما هنوز بورس زبان روسي نداريم اما در اين زمينه بايد برنامه ريزي و اقدام شود. يک استثناء براي بورس در رشته هاي زبان چيني و زبان روسي مديرکل بورس و امور دانشجويان خارج وزارت علوم با بيان اينکه دانشگاههاي فعال در رشته هاي زبان چيني و زبان روسي اين رشته ها را در مقطع ليسانس ارائه مي کنند، افزود: البته فوق ليسانس زبان روسي نيز در کشور ارائه مي شود اما دانشگاههاي کشور در مقطع دکتري اين دو رشته فعال نيستند بنابراين با وجود اينکه اعزام دانشجوي بورسيه در کليه رشته هاي تحصيلي فقط براي تحصيل مقطع دکتري انجام مي شود اما داوطلبان زبانهاي چيني و روسي براي فوق ليسانس نيز بورس مي شوند. http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1021720
اخبار روزنامه ها