آمار افراد بورس به خارج از کشور پس از انقلاب/ برخی بدون وثیقه رفتند

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   08 اردیبهشت 1389-28 April 2010بازدید 1849


مسلمی نائینی به مهرخبر داد:

آمار افراد بورس به خارج از کشور پس از انقلاب/ برخی بدون وثیقه رفتند

مدیرکل بورس و امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم ضمن اعلام تعداد افرادی که پس از انقلاب بورس خارج کشور شدند از به اجرا گذاشتن وثیقه های 90 تا 200 میلیونی افرادی خبر داد که از بورس خارج از کشور استفاده کرده و پس از فارغ التحصیلی به ایران بازنگشته اند. حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: "از اول انقلاب تا کنون حدود 12هزار نفر به صورت بورس به خارج از کشور اعزام شده اند که تا کنون فقط 420 نفر از آنها بازنگشته اند که علت بازنگشتن این تعداد در دست بررسی است." مدیرکل بورس و امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم اضافه کرد: "دانشجویانی که از بورس خارج از کشور استفاده می کنند متعهد شده و امضا کرده اند که یک ماه پس از فارغ التحصیلی به ایران بازگردند یعنی در صورتی که یک ماه پس از فارغ التحصیلی به کشور بازنگردند خودشان امضا کرده اند که وزارت علوم می تواند وثیقه هایشان را به اجرا بگذارد." وی با بیان اینکه میزان وثیقه هایی که دانشجویان بورسیه خارج ارائه کرده اند به صورت ملک است به مهر گفت: "ارزش ریالی وثیقه ها نسبت به کشوری که دانشجو به آن اعزام شده متفاوت است و ارزش ریالی آنها از 90 تا 200 میلیون تومان می شود." مسلمی نائینی افزود: "افرادی که قبل از سال 65 از بورس خارج استفاده کرده اند اصلا وثیقه ارائه نکرده و صرفا با تکمیل یک تعهدنامه از کشور خارج شده اند." به گزارش مهر، تدوین پیش نویس نحوه برخورد با دانشجویان بورسیه که با تأخیر بازمی‌گردند خبری بود که از سوی مقام مسئول در اداره دفتر حقوقی وزارت علوم در مهر ماه سال گذشته مطرح شد که انجام تعهد خدمت در مناطق محروم از جمله جرایمی است که برای این افراد بر حسب زمان تاخیر در بازگشت آنها عنوان شد.
اخبار روزنامه ها