شناسايي مافياي جذب دانشجويان بورسيه

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   22 امرداد 1389-13 August 2010بازدید 2776


شناسايي مافياي جذب دانشجويان بورسيه

شواهد موجود نشان مي دهد كه معضل فرار مغزهاي دانشجويان پشت پرده خطرناكي دارد. به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجويان ايران»، بي توجهي مسئولان به جذب فارغ التحصيلان دانشگاههاي مطرح كشور همه ساله خسارتهاي فراواني را به جامعه دانشجويي و دانشگاهي وارد مي كند. اين بي توجهي مسئولان و نيز جذابيت هاي خارجي علتي براي خروج دانشجويان از كشور و بورسيه براي ادامه تحصيل دركشورهايي از جمله انگليس و كانادا و مالزي شده است. اما اخبار موجود از مافياي خطرناكي خبر مي دهد كه با وسوسه و نيز دادن وعده هاي مختلف درصدد هستند تا دانشجويان كه براي تحصيل به خارج از كشور رفته اند نگاه دارند. اين مافياي 6نفره كه وابسته به نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي كشورهاي ميزبان ازجمله انگليس هستند دانشجويان را براي ادامه زندگي با وعده هاي رويايي و بزرگ دراين كشورها متوقف كنند. جالب آن است كه سهميه محدود بورسيه دانشجويي كه با استفاده از امكانات ملي در اختيار اين دانشجويان قرارمي گيرد بايد با خروجي و بازگشت دانشجويان قرارگيرد كه اين مافيا سدي براي بازگشت دانشجويان است. نخست وزير كشور كانادا اخيرا گفته بود:«دولت ايران ما را 25سال پيشرفت داده است چون باعث مهاجرت هزاران متخصص ايراني به اين كشور شده است.» دانشجويان ايراني از دانشگاه شريف و ديگر دانشگاه هاي برجسته ايران، همچون دانشگاه تهران يا دانشگاه صنعتي اصفهان، درالمپيادهاي علمي بين المللي نيز نقشي مهم ايفا كرده و در رشته هاي فيزيك، رياضي، شيمي و رباتيك، جوايز ارزنده اي به دست مي آورند. نيز ازجمله اهداف اين مافياي خطرناك هستند. كمپاني هاي تكنولوژيك غربي براي اين كار از قافله عقب نمانند. با اشتياق شروع به كارگيري نيروهاي ايراني كرده اند كمپاني هاي مستقر در «دره سيليكون»، از گوگل گرفته تا ياهو، و نيز موسسات پژوهشي در سراسر غرب، اكنون صدها تن از متخصصان و فارغ التحصيلان ايراني را استخدام كرده اند. درفصل ششم آئين نامه اعطاي بورس تحصيلي و اعزام دانشجويان به خارج از كشور، در ماده 39 تحت عنوان تسهيلات و تعهدات مربوط آمده است: دانشجوياني كه براي بورس پذيرفته مي شوند بايد قبل از صدورحكم نهايي تعهد و تضمين محضري را حسب مورد به وزارت يا موسسات و يا دستگاه اجرايي بسپارند كه پس از اتمام تحصيلات به ايران مراجعت و درمحلي كه درتعهد نامه مشخص شده و يا وزارت تعيين مي نمايد دو برابرمدت تحصيل و حداكثر 10 سال و كساني كه با استفاده از تسهيلات ارزي، اعزام مي شوند برابر مدتي كه درخارج تحصيل كرده اند حداكثر 6 سال خدمت كنند. محل خدمت اعضاي هيئت هاي علمي و مستخدمين دولت در درجه اول درموسسه معرف آنها خواهد بود و چنانچه خدمات آنها مورد نياز موسسه معرف نباشند. محل خدمت آنها از طرف وزارت تعيين مي شود.
اخبار روزنامه ها