فرصت مطالعاتي 9 ماهه براي 3 کشور

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   01 آذر 1389-22 November 2010بازدید 5944


فرصت مطالعاتي 9 ماهه براي 3 کشور

مديرکل بورس و امور دانشجويان خارج وزارت علوم از افزايش طول دوره تحصيل دانشجويان بورسيه اي که از دانشگاههاي چين و روسيه پذيرش مي گيرند، خبر داد. حسن مسلمي نائيني در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سعي مي کنيم دانشجويان را تشويق کنيم که زبان کشورهاي چين و روسيه را نيز ياد بگيرند لذا يک سال به دوره تحصيلي دانشجوياني که در دانشگاههاي چين و روسيه پذيرش مي گيرند اضافه کرديم. مديرکل بورس و امور دانشجويان خارج وزارت علوم افزود: همچنين دانشجوياني که به فرصت مطالعاتي 6 ماهه مي روند، در صورتي که حوزه روسيه، چين يا ژاپن را براي گذراندن دوره فرصت مطالعاتي انتخاب کنند دوره 6 ماهه فرصت مطالعاتي آنها 9 ماهه مي شود. مسلمي نائيني در تشريح علت توجه ويژه وزارت علوم به چين و روسيه به مهر گفت: از سال گذشته بحث شد که تعاملات بازرگاني ايران با چين و روسيه در حال افزايش است اما از نظر شناخت اين دو کشور خيلي محدوديت داريم از طرفي امکانات علمي که چين و روسيه در اختيارمان قرار مي دهند به مراتب بهتر از کشورهاي ديگر است و تقريبا جوامع سالم و امني براي دانشجويان هستند که بتوانند تحصيل کنند. وي افزود: همچنين کشور روسيه داراي نوبليست هاي فراواني است و از نظر علمي ابرقدرت بوده و تقريبا نصف دنيا که کشورهاي بلوک شرق بوده اند را از نظر علمي سرويس مي داده لذا اين رويکرد ايجاد شده که ارتباط علمي مان را با روسيه افزايش دهيم. مدير کل بورس و امور دانشجويان خارج وزارت علوم درباره وضعيت علمي چين نيز گفت: اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم 100 دانشگاه چين را بررسي و چند مورد را بازديد کرده است که بررسيها نشان داد دانشگاههاي چين از سطح علمي خيلي خوبي برخوردار است. http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1195452
اخبار روزنامه ها