افزايش مقرري تحصيلي دانشجويان بورسيه خارج از كشور

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   16 آذر 1389-07 December 2010بازدید 2861


افزايش مقرري تحصيلي دانشجويان بورسيه خارج از كشور

مقرري تحصيلي دانشجويان بورسيه خارج از كشور با تصويب هيات دولت بين 5 تا 35 درصد افزايش يافت. به گزارش سرويس صنفي آموزشي ايسنا، در جلسه هيات وزيران كه عصر روز يكشنبه به رياست دكتر احمدي نژاد تشكيل شد، تعدادي از پيشنهادهاي دستگاه‌هاي اجرايي پس از بحث و بررسي از تصويب دولت گذشت. بر اساس تصويب هيات وزيران، مقرري تحصيلي دانشجويان بورسيه خارج از كشور بر اساس اين مصوبه كه توسط وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت پيشنهاد شد مقرري ارزي دانشجويان خارج از كشور بين 5 تا 35 درصد افزايش يافت. بر اين اساس هيات وزيران با ميزان جريمه نقدي نقض مقررات بهداشتي موافقت كرد. بر اساس اين مصوبه به وزارت بهداشت اجازه داده مي شود تا نسبت به افزايش ميزان جريمه نقدي موضوع ماده (13) قانون مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي كه از سال 1379 تغيير نيافته است اقدام كند. بر اين اساس ميزان افزايش از 25 هزار ريال به 90 هزار ريال و از 500 هزار ريال به يك ميليون و 800 هزار ريال تغيير يافت. براساس گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، همچنين لايحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادي وام‌هاي پرداختي شركت‌هاي تعاوني و روستايي، عشايري و صيادي به اعضاي مصوب 1371 بر اساس اين مصوبه مبلغ مقرر در قانون اعتبار اسنادي عادي و وام‌هاي پرداختي شركت‌هاي تعاوني روستايي عشايري و صيادي به اعضا صلاح شد. بر اساس تصميم دولت، از مجلس شوراي اسلامي براي تعدادي از لوايح درخواست تقاضاي اولويت شد.
اخبار روزنامه ها