جزئیات تغییر مقرری بورسیه‌ها/ وضعیت مقرری بورسیه‌های ژاپن و مسکو

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   20 آذر 1389-11 December 2010بازدید 3191


مسلمی نایینی به مهر خبر داد:

جزئیات تغییر مقرری بورسیه‌ها/ وضعیت مقرری بورسیه‌های ژاپن و مسکو

مقرری تحصیلی دانشجویان بورسیه خارج از کشور به گفته مدیرکل امور بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مهر ماه 90 از 15 تا 50 درصد افزایش پیدا می‌کند و این افزایش برای دانشجویان بورسیه در مسکو بیشترین میزان خواهد بود. حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: بر اساس تصویب هیئت وزیران، مقرری تحصیلی دانشجویان بورسیه خارج از کشور که توسط وزرای علوم، ‌تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد شده بود بین 15 تا 50 درصد افزایش پیدا کرد. مدیرکل امور بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم افزود: میزان تغییر مقرری دانشجویان بورسیه ژاپن صفر درصد است. مقرری دانشجویان بورسیه ژاپن با توجه به نظر خود این دانشجویان بدون تغییر مانده است. این نظر دانشجویان نشان دهنده فهمیدگی آنها است. وی اضافه کرد: علی رغم اینکه رایزن جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده بود که میزان تغییر مقرری دانشجویان بورسیه ژاپن به اندازه 20 درصد افزایش پیدا کند اما استعلام از دانشجویان درباره میزان افزایش مقرریشان نشان داد که آنها اصلا طالب افزایش نیستند و اعتقاد داشتند میزان مقرریشان به اندازه کافی است. مدیرکل امور بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم با بیان اینکه افزایش 50 درصدی میزان مقرری تحصیلی دانشجویان بورسیه خارج از کشور مربوط به دانشجویان بورسیه مسکو است به مهر گفت: مقرری دانشجویان بورسیه دانشگاههای این شهر خیلی کم بود. مسلمی نائینی درباره زمان اجرایی شدن مصوبه هیئت وزیران برای افزایش مقرری تحصیلی دانشجویان بورسیه خارج از کشور گفت: این مصوبه برای کلیه دانشجویان بورس کوتاه مدت یا بلند مدت از مهر ماه 90 اجرا می شود و شامل دانشجویانی که قبل از این مصوبه، بورس بلند مدت شده اند نیز می شود.
اخبار روزنامه ها