درنامه اي به رئيس قوه قضائيه ؛ 100تشکل دانشگاهي:دادگاه جاسبي علني برگزارشود

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / اخبار دانشجوییارسال شده در   27 مهر 1387-18 October 2008بازدید 1879


درنامه اي به رئيس قوه قضائيه ؛ 100تشکل دانشگاهي:دادگاه جاسبي علني برگزارشود 100تشكل دانشجويي در نامه‌اي خطاب به رئيس قوه قضائيه از وي خواستند جلسه دادگاه جاسبي در حضور دانشجويان، مسئولان، اصحاب رسانه و ساير آحاد مردم برگزار شود. به گزارش سرويس دانشگاه و تشکل برنا در نامه 100 تشكل دانشجويي خطاب به آيت‌الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه با ابراز خرسندي از ماه‌ها تلاش، تحقيق و پيگيري اين نهاد براي فهميدن زواياي مختلف مسئله فساد مديريتي دانشگاه آزاد و تبيين و روشنگري اين معضل در بين مسئولان، دانشجويان و افكار عمومي جامعه و همچنين وقوف براي لزوم پيگيري قضايي اين مسئله و صدور دستور احضار جاسبي عضو هيئت امناي دانشگاه آزاد و رئيس واحد علوم و تحقيقات اين دانشگاه براي بازپرسي، آمده است: البته اين سؤال همچنان در اذهان بر جاي مانده است كه چرا شما و قوه قضائيه اينقدر دير و پس از گذشت زمان از ارائه ده‌ها سند و مدرك درباره مفاسد مديريتي و مالي دانشگاه آزاد و تذكرات متعدد مردم، رسانه ها، دانشجويان و مسئولان انقلابي، فقط با ديدن يك فيلم با تشكيل چنين دادگاهي موافقت كرده‌ايد؟ در ادامه اين نامه با قدرداني از عملكرد رئيس قوه قضائيه در اين مرحله تصريح شده است: يكي از وظايف مدعي‌العموم اين است كه اگر جايي حقي از توده مردم ضايع مي‌شود بايد وارد عمل شود، ولو اينكه شكايتي از سمت شخص خاصي وارد نشود. اين نامه با اشاره به نزديك بودن آستانه تشكيل دادگاه جاسبي مي‌افزايد: با نگاهي گذارا به پرونده مفاسد مديريتي دانشگاه آزاد، با ليستي از تخلفات مواجه مي‌شويم كه از جمله آنها مي‌توان به طرح فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد و ادعاي گم شدن پرونده متهم رديف اول س.جاسبي، استفاده رانتي دانشگاه آزاد از برخي وزرا، نمايندگان مجلس و قضات دادگستري به واسطه اعطاي مدرك دكتري، آغاز به كار كميته 5 نفره شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تغيير اساسنامه دانشگاه آزاد و توقف آن به خاطر كارشكني برخي بزرگان نظام و دريافت شهريه‌هاي سنگين از دانشجويان اين دانشگاه اشاره كرد. 100 تشكل دانشجويي در اين نامه با اشاره به دو خواسته مهم دانشجويان در آستانه برگزاري جلسه دادگاه جاسبي تصريح شده است: از واگذار كردن مسئوليت اين پرونده به دادستان تهران خودداري شود. همچنين الزام قانوني براي غيرعلني بودن دادگاه وجود ندارد، بنابراين جلسه بايد در حضور دانشجويان، مسئولان، اصحاب رسانه و ساير آحاد مردم برگزار شود. در ادامه اين نامه با اشاره به امتناع جاسبي براي حضور در جلسات متعددي كه براي دفاع از خود در دانشگاه‌ها برگزار شده، تصريح شده است: حال كه دعوت محترمانه افكار عمومي جامعه را براي پاسخگويي به مردم اجابت نكرده، اين خواسته مردم كاملا بر حق است كه قانون، وي را مجبور به دفاع از خويش در حضور افكار عمومي جامعه كند؛ بنابراين اگر جاسبي دفاعي از خود دارد، اين گوي و اين ميدان. اين تشكل‌هاي دانشجويي در پايان نامه خود با تاكيد بر اينكه جنبش دانشجويي به عنوان يك جريان پويا و مستقل، عدالتخواهي و مبارزه با فساد را - هر جا كه باشد - وظيفه خود دانسته و مي داند، تصريح كرده است: بدون شك بر اساس نتيجه اين دادگاه، دانشجويان تدابير لازم را خواهند انديشيد و استوارتر و مصمم‌تر از گذشته به راه خود ادامه خواهند داد و اميدواريم كه قوه قضائيه نيز به جاي آن كه سعي در مستقل بودن از نظارت‌‌ها و خواسته‌هاي قانوني مسئولان، دانشجويان و مردم داشته باشد، بتواند استقلالش را در برابر دانه درشت‌ها و منتفذان سياسي و اقتصادي حفظ كند. اسامي اين 100 تشكل دانشجويي امضا كننده اين نامه به شرح ذيل است: بسيج دانشجويي دانشگاه تربيت معلم تهران، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم، بسيج دانشجويي دانشگاه تهران، انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه تهران، جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران، انجمن اسلامي دانشجويان پرديس قم دانشگاه تهران، انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده صدا و سيما، بسيج دانشجويي دانشگاه امير كبير تهران، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، بسيج دانشجويي دانشگاه علم و صنعت ايران. بسيج دانشجويي دانشگاه علامه طباطبايي، بسيج دانشجويي دانشگاه تربيت مدرس، انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه صنعتي شريف، بسيج دانشجويي دانشگاه الزهرا، جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد رجايي تهران، انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده علوم قضايي، بسيج دانشجويي دانشگاه امام حسين (ع)، بسيج دانشجويي دانشگاه علوم قرآني، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شاهد و بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي تبريز. جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه تبريز، بسيج دانشجويي دانشگاه سهند، بسيج دانشجويي دانشگاه اروميه، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اروميه، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اروميه، جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه اروميه، بسيج دانشجويي دانشگاه اردبيل، جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه اردبيل، بسيج دانشجويي دانشگاه ايلام و انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايلام. بسيج دانشجويي دانشگاه اصفهان، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اصفهان، جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه اصفهان، بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي اصفهان، جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان، جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه هنر اصفهان، جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد مهاجر اصفهان، بسيج دانشجويي دانشگاه كاشان و بسيج دانشجويي دانشگاه بجنورد. انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سبزوار، بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد چمران اهواز، انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه شهيد چمران اهواز، انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه آزاد اهواز، جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعت نفت اهواز، انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر، انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه بين المللي آبادان، بسيج دانشجويي دانشگاه سمنان و انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه سمنان. انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان، جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، انجمن اسلامي دانشجويان مستقل علوم پزشكي شاهرود، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار، جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه خليج فارس بوشهر، بسيج دانشجويي دانشگاه زابل، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه زابل، جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه زابل، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شيراز و جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه شيراز. بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شيراز، جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز، بسيج دانشجويي دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين، جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين، بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي قزوين، انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه شهركرد، انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه شهركرد، بسيج دانشجويي دانشگاه كردستان و بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي كردستان. بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور سنندج، انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه ياسوج، بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد باهنر كرمان، جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه كرمان، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، بسيج دانشجويي دانشگاه كرمانشاه، انجمن اسلامي دانشجويان مركز آموزش عالي كرمانشاه، انجمن اسلامي دانشجويان آموزشكده فني دختران كرمانشاه، جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشاه و جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه گيلان. جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان، بسيج دانشجويي دانشگاه لرستان، جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد منتظري مشهد، جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد، بسيج دانشجويي دانشگاه مازندران، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بابل، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه محمودآباد مازندران، بسيج دانشجويي دانشگاه دانشگاه اراك، انجمن اسلامي دانشجويان مركز آموزش عالي اميركبير اراك و انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه اراك. انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه مهرگان محلات، بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان، انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه هرمزگان، بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي همدان، انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه علوم پزشكي همدان، انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه بوعلي سينا همدان، جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه بوعلي همدان، بسيج دانشجويي دانشگاه ملاير، جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه ملاير، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه يزد و جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه يزد.

دانشجوی دانشگاه ارومیه به دلیل مسمویت دارویی فوت شد

اعلام شرایط پرداخت تسهیلات رفاهی به دانشجویان استعداد درخشان

تمدید مهلت ثبت‌نام بیستمین دوره ازدواج دانشجویی

برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی باحضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران

برنامه درسی « مبارزه با مواد مخدر» تصویب شد

رقابت در جشنواره فرهنگی دانشگاهیان علوم پزشکی از اول آبان آغاز شد

دانشجویان در انتظار وام شهریه / دولت وام ۵۵ میلیاردی را اختصاص نداد

دانشجویان قهرمانان ورزشی پاداش می گیرند

ابلاغ برنامه «دانشگاه عاری از دخانیات» ماه آینده

رونمایی از سامانه ملی ثبت پایان‌نامه و رساله

دانشجویان کارت هدیه می گیرند

نامه معاون وزیر علوم به دانشگاه‌ها درخصوص سنوات دانشجویان

پاسخ رئیس سازمان امور دانشجویان به دانشجویان معترض تربیت مدرس

افزایش وام ازدواج دانشجویی/ افزایش حداقلی قیمت غذا

برای اولین بار در کشور؛ خرید تمام آنلاین بلیط پرواهای خارجی برای دانشجویان

اخبار روزنامه ها