جداولي خواندني از وضعيت دانشجويي ايران

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / اخبار دانشجوییارسال شده در   14 دی 1389-04 January 2011بازدید 1910


جداولي خواندني از وضعيت دانشجويي ايران

خبرگزاري مهر - گروه حوزه و دانشگاه: اطلس ملي آموزش کشور که در دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تهيه شده است ميزان تراکم دانشجويي و مراکز دانشگاهي در استانهاي کشور را مشخص کرده که خبرگزاري مهر به جزئيات آمار تهيه شده در اين اطلس مي پردازد. به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات حاصل از اطلس ملي آموزش کشور که توسط دبيرخانه شورايعالي انقلاب فرهنگي و با همکاري وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه شده حدود 5 درصد از جمعيت کشور دانشجو هستند. در 11 استان کشور نسبت دانشجو به جمعيت بيش از اين مقدار است. استان سمنان با نسبت دانشجو به جمعيت حدود 5/13 درصد بالاترين مقدار اين نسبت را داراست که بخش قابل توجهي از اين درصد به دانشجويان غيربومي اختصاص دارد. دماوند بالاترين نرخ نسبت دانشجو به جمعيت در ميان شهرستانها شهرستان دماوند با نسبت دانشجو به جمعيت حدود 40 درصد بالاترين مقدار اين نسبت را داراست که قسمت اعظم آن اختصاص به دانشجويان غيربومي پيدا مي کند. در 6 شهرستان، تعداد دانشجو بيش از يک چهارم جمعيت شهرستان و در 25 شهرستان تعداد دانشجو بيش از 10 درصد جمعيت شهرستان است. 20 شهرستان آموزش عالي ندارند همچنين بر اساس اطلاعات اطلس ملي آموزش، از مجموع 367 شهرستان کشور 347 شهرستان داراي واحد آموزش عالي هستند که 15 درصد از مراکز و مؤسسات آموزش عالي در استان تهران مستقر هستند. از بين حدود دو هزار مرکز و مؤسسه آموزش عالي در کشور که در سال 1387 مشغول به فعاليت بوده‌اند 15 درصد از مراکز و مؤسسات آموزش عالي در استان تهران مستقر هستند. تعداد مراکز و مؤسسات آموزش عالي در استان تهران حداقل سه برابر متوسط ساير استانهاي کشور است. در اين سال کمترين تعداد مراکز و مؤسسات آموزش عالي در استان کهگيلويه و بويراحمد مستقر بود که کمتر از يک درصد کل تعداد مراکز و مؤسسات آموزش عالي در کشور است. استانهاي داراي کمترين و بيشترين مرکز آموزش عالي استان تهران، درصد ميزان مرکز آموزش عالي: 15 درصد استان کهگلويه و بوير احمد، درصد ميزان مرکز آموزش عالي : کمتر از 1 درصد در نيمي از استان‌هاي کشور نظير آذربايجان شرقي، اردبيل، اصفهان، بوشهر، تهران، خوزستان، زنجان، سمنان، قزوين، قم، کرمانشاه، کهگيلويه و بويراحمد، گيلان، همدان و يزد تمامي شهرستان‌ها داراي واحد آموزش عالي بودند و از اين جهت کمترين پوشش مراکز و مؤسسات آموزش عالي در شهرستان‌ها 71 درصد است. به طور حتم بيش از 71 درصد از شهرستان‌هاي هر استان داراي حداقل يک واحد آموزش عالي است از مجموع 367 شهرستان کشور 347 شهرستان داراي واحد آموزش عالي و 20 شهرستان فاقد مرکز يا موسسه آموزش عالي بوده‌اند. 197 واحد آموزش عالي در تهران در بين شهرستانهاي داراي واحد آموزشي، شهرستان تهران با 197 واحد آموزشي بيشترين تعداد واحد آموزشي را در سطح شهرستانهاي کشور دارد. 20 درصد واحدهاي آموزش عالي در 5 شهرستان تنها پنج شهرستان از کل شهرستانهاي کشور بيش از 35 واحد آموزشي در خود دارند و اين شهرستانها حدود 20 درصد از کل واحد‌هاي آموزش عالي کشور را در خود جاي داده‌اند اين امر نشان از تمرکز بيش از حد در آموزش عالي کشور است. معرفي پر دانشجوترين و کم دانشجوترين استانها پنج استان تهران، اصفهان، خراسان رضوي، فارس و خوزستان در مجموع بيش از 8/45 درصد از دانشجويان کشور را در خود جاي داده اند. براساس اطلاعات حاصل از اطلس ملي آموزش کشور، از سال 1387 تعداد سه ميليون و 461 هزار و 494 دانشجو يعني در حدود 5 درصد از جمعيت کشور در مراکز و مؤسسات آموزش عالي مشغول به تحصيل هستند. 20 درصد جمعيت دانشجويي کل کشور در تهران استان تهران با تعداد 708 هزار و 449 دانشجو بيشترين تعداد دانشجوي کشور را با نسبت 41/20 درصد از دانشجويان کشور (يک پنجم از کل دانشجويان) را در خود جاي داده است و استان خراسان شمالي با تعداد 27 هزار و 441 دانشجو کمترين تعداد دانشجو را دارا و تنها 8/0 درصد از دانشجويان کشور را در خود جاي داده است. 5 استان پر دانشجوي کشور پنج استان تهران، اصفهان، خراسان رضوي، فارس و خوزستان در مجموع بيش از 8/45 درصد از دانشجويان کشور را در خود جاي داده اند و سهم 25 استان ديگر حدود 56 درصد است. استانهاي داراي بيشترين دانشجو تهران، اصفهان، خراسان رضوي، فارس و خوزستان ، سهم استانها از دانشجويان 8/45 درصد 25 استان ديگر ، سهم استانها از دانشجويان 56 درصد تهران و مشهد پر دانشجوترين شهرهاي کشور شهرستان تهران با تعداد 453 هزار و 424 دانشجو و سهم 1/13 درصدي بيشترين دانشجو را در بين شهرستان‌هاي کشور دارد. همچنين شهرستان مشهد با سهم 4/3 درصدي دانشجو از کل دانشجويان کشور معادل يک چهارم تهران دانشجو دارد. در مجموع نزديک به 20 درصد دانشجويان کشور در سه شهرستان تهران، مشهد و اصفهان مشغول به تحصيل هستند بدين ترتيب نه تنها در سطح استان بلکه در سطح شهرستان‌ها نيز توزيع متوازن دانشجو صورت نپذيرفته است. پردانشجوترين شهرستانهاي کشور تهران ، درصد ميزان دانشجو 1/31 مشهد ، درصد ميزان دانشجو 4/3 در 70 درصد از استان‌هاي کشور، دانشگاه آزاد اسلامي بالاترين سهم را از جمعيت دانشجويي استان و در 27 درصد از استان‌هاي کشور، دانشگاه پيام نور بيشترين سهم از جمعيت دانشجويي استان را داراست به اين ترتيب در 97 درصد از استان‌هاي کشور اين دو دانشگاه بيشترين سهم دانشجو را دارند. پرجمعيت ترين دانشگاههاي کشور دانشگاه آزاد اسلامي ، درصد استانهايي که داراي دانشجويان دانشگاههاي آزاد و پيام نور هستند 70 درصد دانشگاه پيام نور ، درصد استانهايي که داراي دانشجويان دانشگاههاي آزاد و پيام نور هستند 27 درصد شلوغ ترين استانها و شهرها از نظر جمعيت دانشجويان فوق ليسانس و دکتري بر اساس اطلاعات حاصل از اطلس ملي آموزش کشور، حدود 46 درصد از دانشجويان تحصيلات تکميلي در تهران مشغول به تحصيل هستند استان دوم از اين نظر اصفهان است که 5/7 درصد از دانشجويان تحصيلات تکميلي يعني حدود يک ششم دانشجويان تحصيلات تکميلي تهران را در خود جاي داده است. استان تهران ، درصد حضور دانشجويان فوق ليسانس و دکتري 46 درصد استان اصفهان ، درصد حضور دانشجويان فوق ليسانس و دکتري 7.5 درصد در مقياس شهرستان، شهرستان تهران با بيش از 41 درصد از دانشجويان تحصيلات تکميلي دارنده بيشترين دانشجويان اين مقطع است و مراکز آموزش عالي تنها سه شهرستان تهران، اصفهان و مشهد بيش از 51 درصد دانشجويان تحصيلات تکميلي را آموزش مي‌دهند. شهرستان تهران ، درصد حضور دانشجويان فوق ليسانس و دکتري 41 درصد شهرستانهاي تهران، اصفهان، مشهد ، درصد حضور دانشجويان فوق ليسانس و دکتري 51 درصد همچنين بر اساس بخش ديگري از آمار اطلس آموزش عالي، 4/25 درصد از دانشجويان در مقطع کارداني و در حدود 67 درصد از دانشجويان در مقطع کارشناسي مشغول به تحصيل هستند.

اعلام شرایط پرداخت تسهیلات رفاهی به دانشجویان استعداد درخشان

برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی باحضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران

برنامه درسی « مبارزه با مواد مخدر» تصویب شد

رقابت در جشنواره فرهنگی دانشگاهیان علوم پزشکی از اول آبان آغاز شد

دانشجویان در انتظار وام شهریه / دولت وام ۵۵ میلیاردی را اختصاص نداد

دانشجویان قهرمانان ورزشی پاداش می گیرند

ابلاغ برنامه «دانشگاه عاری از دخانیات» ماه آینده

دانشجویان کارت هدیه می گیرند

نامه معاون وزیر علوم به دانشگاه‌ها درخصوص سنوات دانشجویان

پاسخ رئیس سازمان امور دانشجویان به دانشجویان معترض تربیت مدرس

افزایش وام ازدواج دانشجویی/ افزایش حداقلی قیمت غذا

برای اولین بار در کشور؛ خرید تمام آنلاین بلیط پرواهای خارجی برای دانشجویان

ثبت نام بیش از ۲ هزار زوج در مراسم ازدواج دانشجویی

اسکان دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علامه از ۲۵ شهریور

برنامه وزارت علوم برای ترویج کرسی‌های آزاد اندیشی

اخبار روزنامه ها