شرايط آزمون ارتقاءدستياري

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / آزمونارسال شده در   01 خرداد 1390-22 May 2011بازدید 1661


آزمون هاي کتبي ارتقاء و گواهينامه تخصصي به طور همزمان در روز 6 مرداد در دانشگاههاي علوم پزشکي مجري تربيت دستيار برگزار مي شود و براي اولين بار آزمون گواهينامه به دانشگاه ها واگذار شده است.
اعلام دانشگاههاي مجري آزمون کتبي گواهينامه تخصصي
به گزارش خبرنگار مهر، آزمون هاي کتبي ارتقاء و گواهينامه تخصصي 9 صبح روز 6 مرداد در دانشگاههاي علوم پزشکي مجري تربيت دستيار برگزار مي شود و آزمون کتبي گواهينامه منحصراً در دانشگاههاي علوم پزشکي تهران، شهيدبهشتي، تبريز، شيراز، اصفهان، اهواز، مشهد و کرمان برگزار مي شود.
بر اساس اعلام شوراي آموزش پزشکي، آزمون ارتقاي دستياري سال 90 به منظور ارتقاي دستياران رشته هاي تخصصي پزشکي از يک سال به سال بالاتر برگزار مي شود و در اين دوره 30 دانشگاه مجري برگزاري آزمون هستند آزمون ارتقاي دستياري شامل دو بخش ارزيابي درون بخشي با 150 نمره و آزمون کتبي با 150 نمره است. نمره ارزيابي درون بخشي از سوي گروههاي آموزشي که دستيار در آن مشغول به تحصيل است، داده مي شود.
اعلام مقررات و نمرات لازم براي آزمون ارتقاء دستياري
آزمون کتبي شامل دو بخش است که يک بخش آن (60 از 150) بر اساس آزمون هاي کتبي در طول دوره بوده و بخش ديگر آزمون کتبي (90 از 150) که تحت نظارت دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي و از سوي دانشگاههايي که دستيار در آن مشغول به تحصيل است برگزار مي شود محاسبه مي شود. مجموع نمره هاي ارتقاي هر سال 300 است و ملاک مقايسه براي آزمونهاي ارتقاي دستياري ميانگين نمره 20 درصد شرکت کنندگان برتر هر رشته در هر دانشگاه که بالاترين نمرات را کسب کرده اند، است.
شرايط اخراج دستياران مردود شده در آزمون ارتقاء
دستياراني که در طول دوران دستياري سه بار در آزمون ارتقاي دستياري مردود شوند از سيستم آموزش تخصصي باليني پزشکي اخراج خواهند شد. همچنين دستياراني که در سال اول دستياري براي ورود به سال دوم، 2 بار در آزمون ارتقاي دستياري مردود شوند مجاز به ادامه دوره نبوده و از سيستم آموزش تخصصي باليني پزشکي اخراج خواهند شد.
جزئيات آزمون گواهينامه که براي اولين بار به دانشگاههاي علوم پزشکي واگذار شد
آزمون گواهينامه تخصصي يکي از بالاترين آزمون هاي کشوري است که براي فارغ التحصيلان دوره دستياري تخصصي در سطح دانشگاههاي علوم پزشکي برگزار مي شود. افراد پذيرفته شده در آزمون گواهينامه مي توانند فعاليت تخصصي خود را در جامعه پزشکي آغاز کنند.
کليه دستياراني که حداکثر تا پايان آبان ماه 90 دوره دستياري آنها به اتمام مي رسد و تا تاريخ 31 تيرماه 90 حداقل مدت 11 ماه از زمان کسب قبولي در مقطع پيش از گواهينامه آنها گذشته و در اين مدت در بخش حضور داشته و دوره آموزشي خود را طي کرده اند مجاز به شرکت در آزمون گواهينامه تخصصي هستند.
کليه دستياراني که در آزمون گواهينامه تخصصي شرکت مي کنند بايد دفاعيه پايان نامه خود را قبل از معرفي به آزمون گواهينامه به انجام رسانده باشند. همچنين شرط شرکت در آزمون گواهينامه تخصصي کسب حداقل 105 در ارزيابي درون بخشي سال آخر دستياري است. دستياراني که مردودي ارتقاء نداشته اند مي توانند حداکثر 3 بار در آزمون گواهينامه شرکت کنند.
اعلام حدنصاب ها در آزمون کتبي گواهينامه تخصصي
بر اساس مصوبه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي آزمون گواهينامه تخصصي پزشکي در دو بخش کتبي و شفاهي برگزار مي شود و در مرحله کتبي با حدنصاب قبولي 95 از 150 براي رشته هاي سه ساله و چهار ساله و حدنصاب قبولي 100 از 150 براي رشته هاي پنج ساله و در مرحله شفاهي که به صورت ارزيابي مهارت عملي و به شيوه آسکي است حد نصاب براي کليه رشته ها 105 از 150 است.  شرط معرفي به آزمون شفاهي يا مرحله ارزيابي مهارت عملي، قبولي و کسب حد نصاب در آزمون کتبي است.
تعداد سئوالات آزمون کتبي گواهينامه و زمان اعلام نتايج کتبي
آزمون هاي کتبي ارتقاء و گواهينامه تخصصي در کليه رشته ها با 150 سئوال در يک دفترچه است و مبناي نمرات براي آزمون ها بر اساس مقررات اعلام شده محاسبه مي شود.نتايج آزمون هاي گواهينامه تخصصي در دو بخش کتبي و ارزيابي مهارت عملي تا 12 مرداد اعلام مي شود و نتايج آزمون هاي ارتقاء دستياري نيز همچون گذشته از سوي دانشگاههاي علوم پزشکي مجري تربيت دستيار اعلام خواهد شد.


شرايط آزمون ارتقاءدستياري

اعلام جزئیات آزمون استخدامی آموزش و پرورش/ثبت‌نام از۱۸مهر آغاز می شود

برگزاری آزمون طرح «تربیت دانشجو معلم صحیح‌خوانی قرآن کریم» در پایان مهر ماه

آغاز ثبت نام آزمون زبان وزارت علوم از ساعت ۱۰ امروز

مهلت ثبت نام آزمون اختصاصی ارشد و دکتری آزاد تا 16 مرداد

انتخاب رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد از یکشنبه آغاز می‌شود

انتشار سوالات و جزئیات کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد

انتشار دفترچه انتخاب رشته عملی آزمون سراسری از امروز

زمان برگزاری آزمون‌ جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج

جزئیات آزمون کاردانی به کارشناسی در سال ۹۵

آزمون واحدهای برون مرزی دانشگاه آزاد جمعه

تغییرات آزمون دستیاری در سال آینده

آگهی ثبت نام آزمون متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

ثبت‌نام آزمون ادواری سنجش مهارت سال 93

بسته آموزش از راه دور نظام مهندسی برق جهت ورود به حرفه مهندسان ویژه مهندسان برق

اخبار روزنامه ها