جزئيات ارائه گواهي زبان در آزمون دستياري داروسازي

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / آزمونارسال شده در   27 فروردین 1391-15 April 2012بازدید 2002
جزئيات ارائه گواهي زبان در آزمون دستياري داروسازي

پرتال دانشگاهی به نقل از پژوهشگران دانشجو: داوطلبان دوره پذيرش دوره دکتري تخصص (Ph.D) و دستياري داروسازي مي توانند اول و دوم خرداد به سايت مرکز سنجش آموزش پزشکي مراجعه و در صورت ضرورت، نسبت به ويرايش فرم ثبت نام و تکميل مدارک خود اقدام کنند.

داوطلبان براي ثبت نام بايد مبلغ 22 هزار و 500 تومان به حساب شماره 2173319015000 سيبا به نام خزانه­داري کل واريز و تصوير اسکن شده فيش آن را همراه با مدارک ثبت نام ارسال کنند. نگهداري اصل فيش تا روز آزمون کتبي ضروري است.

داوطلبان مي توانند در روزهاي دوشنبه و سه شنبه اول و دوم خردادماه 91 (به مدت 48 ساعت) به سايت مرکز سنجش آموزش پزشکي مراجعه و در صورت ضرورت، نسبت به ويرايش فرم ثبت نام و تکميل مدارک خود اقدام کنند، اين زمان قابل تمديد نيست.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکي داوطلباني که تاکنون موفق به تهيه گواهي زبان انگليسي نشده اند، در صورت تمايل مي توانند در دوازدهمين دوره آزمون MHLE (در حال ثبت نام) يا ساير آزمون هاي مورد قبول شرکت و کارنامه آن را در زمان اعلام شده بالا ارائه کنند، اين فرصت قابل تمديد نيست.

بيست و چهارمين دوره امتحانات پذيرش دانشجوي دوره دکتري تخصصي (Ph.D) و دستياري داروسازي ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 8 تيرماه 91 در تهران برگزار مي شود. کارت ورود به جلسه آزمون در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 6 و 7 تيرماه 91 توزيع مي شود.

ظرفيت پذيرش در آزمون دستياري داروسازي 228 نفر در 12 رشته فارماسيوتيکس، داروسازي باليني، اقتصاد و مديريت دارو، شيمي دارويي، کنترل دارو، داروسازي هسته اي، فارماکوگنوزي، داروسازي سنتي، نانوفناوري دارويي، سم شناسي، بيوتکنولوژي دارويي، زيست مواد دارويي تعيين شده است.

شرايط عمومي پذيرش دانشجو در دوره دکتري تخصصي داروسازي شامل اعتقاد به نظام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يکي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دارا بودن شرايط عمومي ورود به دوره مربوطه بر اساس مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دارا بودن دانشنامه دکتري داروسازي و کارشناسي ارشد داروسازي از دانشگاههاي داخل و يا خارج از کشور به تاييد وزارت بهداشت است.گواهي زبان آزمون دستياري داروسازي آزمون
اخبار روزنامه ها