اعلام شرايط آزمون شفاهي دستياري داروسازي

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / آزمونارسال شده در   22 امرداد 1389-13 August 2010بازدید 1654


اعلام شرايط آزمون شفاهي دستياري داروسازي

از سوي وزارت بهداشت؛ شرايط آزمون شفاهي دستياري داروسازي اعلام شد شرايط آزمون شفاهي بيست و دومين دوره آزمون Ph.D داروسازي براي پذيرفته شدگان مرحله اول اين آزمون اعلام شد. به گزارش خبرنگار مهر، پذيرفته شدگان مرحله اول بيست و دومين دوره آزمون دکتري تخصصي داروسازي موظف هستند تصوير مستندات مربوط به هرگونه سابقه آموزشي، پژوهشي، مقاله، پايان نامه و غيره را که مي تواند در نمره مرحله دوم آزمون تاثير داشته باشد، در روز مصاحبه به همراه داشته باشند. با توجه به اينکه مدارک ارائه شده قابل استرداد نيست، بنابراين متقاضيان تنها بايد تصوير مدارک را تحويل داده و اصل آنها را نزد خود نگه دارند تحويل مدارک به صورت CD، فلش و غيره امکان پذير نيست و مدارک بايد به صورت کاغذي ارائه شود. بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکي، پس از انجام مصاحبه شفاهي، هيچگونه مدرکي پذيرفته نخواهد شد. به گزارش مهر، آزمون شفاهي بيست و دومين دوره آزمون پذيرش دانشجوي دوره دکتري تخصصي رشته‌هاي داروسازي 8 صبح روز 26 خرداد در محل مرکز سنجش آموزش پزشکي واقع در ساختمان نصر 5 وزارت بهداشت در شهرک غرب برگزار مي شود. آزمون کتبي دکتري تخصصي داروسازي 6 خرداد با رقابت 620 داوطلب در دانشگاه علوم پزشکي ايران و در رشته هاي فارماسيوتيکس، شيمي دارويي، فارماکوگنوزي، بيوتکنولوژي دارويي، سم شناسي، داروسازي باليني، داروسازي سنتي، اقتصاد و مديريت دارو، کنترل دارو، داروسازي هسته‌اي، نانوفناوري دارويي و زيست مواد دارويي برگزار شد. http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1099866
اخبار روزنامه ها