وضعیت برونداد علمی 45 دانشگاه برگزیده کشور

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / اخبار دانشگاهارسال شده در   18 مهر 1391-09 October 2012بازدید 1617وضعیت برونداد علمی 45 دانشگاه برگزیده کشور

نظام رتبه بندیScimago در تازه ترین گزارش خود وضعیت برونداد علمی و رتبه بین المللی، منطقه‌ای و کشوری 45 دانشگاه برگزیده کشور ایران در میان 3290 دانشگاه و موسسه تحقیقاتی از 106 کشور جهان را بررسی و اعلام کرد.

به گزارش مهر،  در نظام رتبه‏ بندی Scimago Institutions Rankings، برونداد علمی هر دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی برگزیده بر مبنای هفت شاخص مختلف شامل تعداد مقالات (O)، درصد مقالات دارای همکاریهای بین المللی (IC) ، تاثیر نرمال سازی شده تحقیقات (NI)، مقالات با کیفیت بالا (Q1)، اختصاصیت تحقیقات (Spec)، نرخ برتری (Exc)  و داشتن نقش رهبری در تولیدات علمی (Leadership)  بررسی می شود.

شاخص تاثیر نرمال سازی شده تحقیقات، نشانگر تعداد ارجاعات به مقالات یک موسسه تحقیقاتی نسبت به متوسط جهانی است.در شاخص NI، عدد بیش از یک نشان دهنده آن است که مقالات موسسه علمی مورد بررسی بیش از متوسط جهانی مورد ارجاع قرار گرفته است.

شاخص مقالات با کیفیت بالا، نشانگر درصد مقالات یک موسسه است بر اساس شاخص تاثیر مجلات در 25 درصد نخست مجموعه مجلات نمایه شده در Scopus شده به چاپ رسیده‏ اند .

شاخص اختصاصی تحقیقات، نشان‌دهنده میزان تمرکز تحقیقات در هر موسسه علمی بر گرایش‏‏های علمی خاص است. شاخص SI، نشانگر میزان تمرکز تحقیقات در یک دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی بر روی گرایش‌های علمی مشخص است که با اعداد بین صفر (عدم تمرکز تحقیقات) تا یک (تمرکز کامل بر روی یک گرایش علمی) نمایش داده می‌شود.

شاخص نرخ برتری نشان دهنده درصد مقالات یک موسسه است که جز 10 درصد برتر مقالات پرارجاع در پایگاه اطلاعات علمی Scopus قرار دارند. شاخص داشتن نقش رهبری در تولیدات علمی نشانگر تعداد مقالاتی است که نویسنده مسئول در آنها وابسته به دانشگاه تحت بررسی است.

خلاصه‏ ای از وضعیت برونداد علمی 45 دانشگاه‌ و مرکز تحقیقاتی برگزیده کشور ایران از دیدگاه شاخص‏های بکار گرفته در نظام رتبه‌بندی Scimago Institutions Rankings در جدول ارائه شده است.

در سال 2012 میلادی، با اضافه شدن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تعداد دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نظام رتبه بندیScimago  به 8 مورد افزایش یافت.

مقایسه رتبه دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ویرایش سال 2012 میلادی نظام رتبه بندی Scimago نسبت به ویرایش قبلی (سال 2011 میلادی) نیز در جداول زیر ذکر شده است.

خلاصه‏ وضعیت برونداد علمی 45 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی ایران در نظام رتبه‏ بندیScimago Institutions Rankings

ردیف نام دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی رتبه جهانی
رتبه در منطقه خاورمیانه رتبه کشوری برونداد علمی
1 دانشگاه آزاد اسلامی 231 2 1 12678
2
دانشگاه تهران 259 5 2 11535
3
دانشگاه علوم پزشکی تهران 402 7 3 8271
4
دانشگاه صنعتی شریف 464 10 4 7118
5
دانشگاه امیرکبیر 585 16 5 5757

دانشگاه تربیت مدرس 595 17 6 5687
7 دانشگاه علم و صنعت ایران 667 20 7 4975
8
دانشگاه شیراز 922 33 8 3483
9 دانشگاه صنعتی اصفهان 1079 40 9 2959
10 دانشگاه فردوسی مشهد 1084 42 10 2927
11 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 1089 44 11 2902
12 دانشگاه شهید بهشتی 1094 46 12 2891
13 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1179 51 13 2562
14
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی 1233 55 14 2434
15 دانشگاه تبریز 1266 56 15 2365
16
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1531 65 16 1822
17 دانشگاه اصفهان 1607 73 17 1702
18
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1617 75 18 1685
19 دانشگاه پیام نور 1712 82 19 1567
20
انستیتو تحقیقات در علوم بنیادی 1757 84 20 1510
21
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1839 86 21 1420
22 دانشگاه مازندران 1885 89 22 1374

دانشگاه شهید باهنر کرمان: رتبه جهانی 1903، رتبه در خاورمیانه 92، رتبه کشوری 23، برونداد علمی 1360

دانشگاه بوعلی سینا: رتبه جهانی 2018، رتبه در خاورمیانه 104، رتبه کشوری 24، برونداد علمی 1247

دانشگاه گیلان: رتبه جهانی 2048، رتبه در خاورمیانه 106، رتبه کشوری 25، برونداد علمی 1227

دانشگاه رازی: رتبه جهانی 2153، رتبه در خاورمیانه 109، رتبه کشوری 26، برونداد علمی 1123

دانشگاه ارومیه: رتبه جهانی 2219، رتبه در خاورمیانه 112، رتبه کشوری 27، برونداد علمی 1072

دانشگاه شهید چمران اهواز: رتبه جهانی 2367، رتبه در خاورمیانه 116، رتبه کشوری 28، برونداد علمی 966

دانشگاه تربیت معلم تهران: رتبه جهانی 2428، رتبه در خاورمیانه 118، رتبه کشوری 29، برونداد علمی 922

دانشگاه شاهد: رتبه جهانی 2490، رتبه در خاورمیانه 121، رتبه کشوری 30، برونداد علمی 884

انستیتو پاستور ایران: رتبه جهانی 2559، رتبه در خاورمیانه 125، رتبه کشوری 31، برونداد علمی 835
دانشگاه کاشان: رتبه جهانی 2574، رتبه در خاورمیانه 126، رتبه کشوری 32، برونداد علمی 830
دانشگاه یزد: رتبه جهانی 2622، رتبه در خاورمیانه : 131، رتبه کشوری 33 ، برونداد علمی 801
دانشگاه الزهرا: رتبه جهانی 2697، رتبه در خاورمیانه 134، رتبه کشوری 34، برونداد علمی 757
دانشگاه زنجان: رتبه جهانی 2712، رتبه در خاورمیانه 137، رتبه کشوری 35، برونداد علمی 747
بیمارستان شریعتی: رتبه جهانی 2724، رتبه در خاورمیانه 138، رتبه کشوری 36، برونداد علمی 742
دانشگاه شاهرود: رتبه جهانی 2890، رتبه در خاورمیانه 146، رتبه کشوری 37، برونداد علمی 649
دانشگاه سیستان و بلوچستان: رتبه جهانی 3015، رتبه در خاورمیانه 154، رتبه کشوری 38، برونداد علمی577
دانشگاه محقق اردبیلی: رتبه جهانی 3036، رتبه در خاورمیانه 155، رتبه کشوری 39، برونداد علمی 567
دانشگاه تحصیلا تکمیلی علوم پایه زنجان: رتبه جهانی 3148، رتبه در خاورمیانه 159، رتبه کشوری 40، برونداد علمی 494
دانشگاه اراک: رتبه جهانی 3170، رتبه در خاورمیانه 160، رتبه کشوری 41، برونداد علمی 481
مرکز تحقیقات مواد و انرژی: رتبه جهانی 3215، رتبه در خاورمیانه 163، رتبه کشوری 42، برونداد علمی 442
دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل: رتبه جهانی 3261، رتبه در خاورمیانه 164، رتبه کشوری 43، برونداد علمی 339
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان: رتبه جهانی 3272، رتبه در خاورمیانه 165، رتبه کشوری 44، برونداد علمی 316
دانشگاه صنعتی شیراز: رتبه جهانی 3279، رتبه جهانی 166، رتبه کشوری 45، برونداد علمی 300
مقایسه رتبه های دانشگاههای علوم پزشکی
مقایسه دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت در دو رتبه جهانی در سالهای 2011 و 2012 نشان می دهد که دانشگاه علوم پزشکی تهران که در سال 2011 دارای رتبه 464 بود حال در سال 2012 به رتبه 402 دست یافته است.

رتبه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 2011 اعلام نشده بود اما در سال 2012 این دانشگاه رتبه جهانی 1089 را کسب کرد.

رتبه دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در سال 2011 میلادی 1351 و در سال 2012 میلادی به رتبه 1179 ارتقا یافت. دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز با صعود از 1964 در سال 2011 به رتبه 1531 در سال 2012 دست یافت.

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز از رتبه 2024 به رتبه 1617 رسید و همچنین دانشگاه علوم پزشکی مشهد از رتبه 1905به رتبه 1839 رسیده است.

در این میان انستیتو پاستور ایران نیز با رشدی ناچیز از رتبه 2599 در سال 2011 به رتبه 2559 در سال 2012 رسیده و پس از آن بیمارستان شریعتی بدون تغییر در دو سال 2011 و 2012 در رتبه 2724 ثابت مانده است.

 

 

 


وضعیت برونداد علمی دانشگاه برگزیده کشور

سقوط آسانسور در دانشگاه شریف/ ۶ استاد مصدوم شدند

اساتید حادثه دیده دانشگاه شریف جراحی شدند

آخرین وضعیت استیضاح وزیر علوم/ رئیس دانشگاه شریف باید عزل شود

جزئیات انتقال وزیر نفت به دانشگاه تهران اعلام شد/ عدم موافقت دانشگاه خواجه نصیر

واحد کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی شد

تولید علم در راستای رفع نیازهای کشور ماموریت دانشگاه خوارزمی

پرداخت بدهی دانشگاه ها از طریق اوراق خزانه به شهرداری ها

اعلام زمان ابلاغ سیاست های انتخاباتی به دانشگاه ها

دانشگاه تهران از رئیس جمهور برای حضور در مراسم ۱۶ آذر دعوت کرد

فعالیت مرکز دروس اسلامی دانشگاه شاهد از ۲۹ مهرماه آغاز شد

ضوابط جدید جذب هیات علمی نیمه وقت در دانشگاه آزاد اعلام شد

معرفی ۱۰ دانشگاه برتر دنیا در یک رتبه بندی بین المللی در سال ۲۰۱۷ -۲۰۱۶

۱۳ دانشگاه ایرانی به جمع برترین‌های دنیا پیوستند/ آکسفورد اول شد

حضور ۵ دانشگاه ایرانی در یک رتبه بندی جهانی

ضوابط دانشگاه شهیدبهشتی برای پوشش دختران و پسران اعلام شد

اخبار روزنامه ها