جديدترين ابلاغ دانشگاه آزاد اسلامی درباره اعضاي هيات علمي

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / اخبار دانشگاهارسال شده در   06 دی 1391-26 December 2012بازدید 4548

جديدترين ابلاغ دانشگاه آزاد اسلامی درباره اعضاي هيات علمي

پرتال دانشگاهی کشور به نقل از خبرگزاري آريا- بخشنامه ادامه تحصيل اعضاي هيات علمي با مرتبه مربي تمام وقت (رسمي قطعي، رسمي آزمايشي و پيماني) دانشگاه آزاد اسلامي از سوي دکتر حسين بلندي معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغ شد.
مرکز روابط عمومي و اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامي، متن کامل بخشنامه به شرح ذيل است:
بخشنامه ادامه تحصيل اعضاي هيات علمي با مرتبه مربي تمام وقت (رسمي قطعي، رسمي آزمايشي و پيماني) دانشگاه آزاد اسلامي
مقدمه:
به منظور ارتقاي سطح کيفي آموزش و پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامي و ارتقاي سطح علمي مربيان دانشگاه و اصلاح هرم هيات علمي، مربيان تمام وقت (رسمي قطعي، رسمي آزمايشي و پيماني با حداقل يک سال سابقه کار رضايت بخش) مي توانند با احراز شرايط علمي، عمومي و با رعايت مقررات اين بخشنامه و کليه ضوابط و مقررات ادامه تحصيل دهند.
ماده 1: شرايط علمي:
اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي با مرتبه مربي که متقاضي استفاده از تسهيلات اين بخشنامه جهت ادامه تحصيل در دوره هاي دکتري تخصصي هستند بايد شرايط زير را احراز نمايند:
1. داشتن مدرک تحصيلي معتبر (غير معادل) در مقطع کارشناسي ارشد که به تأييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد.
2. احراز يکي از سه مورد زير:
1.2. استفاده از بورس 50% :
قبولي و اخذ پذيرش براي ادامه تحصيل در دوره هاي حضوري و غيرحضوري و يا مجازي در مقطع دکتري در يکي از واحدهاي داخل کشور و غير بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي (به غير از واحد محل اشتغال)
2.2. استفاده از بورس تحصيل رايگان:
قبولي و اخذ پذيرش براي ادامه تحصيل رايگان در مقطع دکتري در يکي از دانشگاه هاي دولتي داخل کشور
3.2. استفاده از بورس با هزينه شخصي:
قبولي و اخذ پذيرش براي ادامه تحصيل غير رايگان در دوره هاي حضوري، غيرحضوري و با مجازي در مقطع دکتري در يکي از دانشگاه هاي معتبر دولتي و غير دولتي داخل کشور (غير از دانشگاه آزاد اسلامي) و واحدهاي بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي
3. مرتبط بودن مقاطع تحصيلي دکتري تخصصي با کارشناسي ارشد
تبصره: ارائه مدرک معتبر زبان دوم، انگليسي و يا زبان غير فارسي متناسب با رشته تحصيلي و مورد تأييد دانشگاه تا زمان قبولي در امتحان جامع
ماده 2: شرايط عمومي:
1.صلاحيت هاي عمومي اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي با مرتبه مربي که متقاضي ادامه تحصيل هستند بايد وفق مقررات و قوانين مربوط  توسط هيات هاي اجرايي جذب استان ها تأييد شود.
2. عضويت قانونمند در هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي با مرتبه مربي تمام وقت رسمي قطعي، رسمي آزمايشي و پيماني با حداقل يک سال سابقه کار رضايت بخش
3. مربيان در هر شرايط سني مي توانند از تسهيلات اين بخشنامه استفاده نمايند.
4. هزينه شهريه پرداختي در دانشگاه آزاد اسلامي براي استفاده کنندگان از اين بخشنامه همانند ساير دانشجويان خواهد بود.
5. براي متقاضيان استفاده از اين بخشنامه محدوديت هاي دريافت حق التدريس و داشتن مسووليت هاي علمي اجرائي در واحد محل اشتغال آنها در صورت عدم تأثير منفي در تحصيل و مسووليت لغو مي گردد.
تبصره : اعضاي هيات علمي نيمه وقت و حق التدريس در دايره شمول اين آئين نامه نمي باشند.
ماده 3: اخذ پذيرش (قبولي) و صدور مجوز:
1.قبولي (پذيرش معتبر) دوره دکتري به عهده متقاضي است و ضوابط و نحوه پذيرش در موسسه مجري دوره دکتري بر اساس قوانين و مقررات و آيين نامه هاي جاري مي باشد و اين بخشنامه در نحوه و ملاک هاي علمي و آيين نامه هاي موجود پذيرش دانشجو دوره دکتري تغييري صورت نداده است.
2. متقاضيان واجد شرايط بايد نسبت به اخذ پذيرش (قبولي از يکي از دانشگاه هاي مجري دوره دکتري مطابق بند 2 ماده 1) اقدام نموده و سپس تقاضاي استفاده از تسهيلات اين بخشنامه را به واحد دانشگاهي تسليم نمايند. واحدها و مراکز آموزشي در دانشگاه آزاد اسلامي موظف هستند، پرونده متقاضيان را حداکثر تا پايان مهرماه هر سال تکميل و جهت اخذ تائيديه صلاحيت هاي عمومي از طريق هيأت هاي اجرايي جذب استان ها اقدام نمايند. سپس واحدها و مراکز آموزشي در صورت احراز شرايط، مراحل تکميلي را انجام و مجوز شروع تحصيل را صادر خواهند کرد.
ماده 4: شهريه تحصيلي:
1.متقاضيان داراي صلاحيت هاي ذکر شده علمي و عمومي براي ادامه تحصيل در دوره هاي حضوري و غيرحضوري و يا مجازي در مقطع دکتري در يکي از واحدهاي داخل کشور و غير بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي (به غير از واحد محل اشتغال) از بورس پنجاه درصد بهره مند مي شوند و در همه امور مشمول قوانين و مقررات و ضوابط دانشجويان بورسيه دانشگاه آزاد اسلامي هستند.
2.متقاضيان داراي صلاحيت هاي ذکر شده علمي و عمومي براي ادامه تحصيل رايگان در مقطع دکتري در يکي از دانشگاه هاي دولتي داخل کشور، از بورس رايگان (بدون پرداخت شهريه) بهره مند مي شوند و در همه امور مشمولين قوانين و مقررات و ضوابط دانشجويان بورسيه (پنجاه درصد) دانشگاه آزاد اسلامي هستند.
3.پرداخت کل شهريه ثابت و متغير و ديگر هزينه هاي متقاضيان داراي صلاحيت هاي ذکر شده علمي و عمومي براي ادامه تحصيل غير رايگان در دوره هاي حضوري، غيرحضوري و يا مجازي در يک مقطع تحصيلي بالاتر دانشگاهي در يکي از دانشگاه هاي معتبر دولتي و غير دولتي داخل کشور (غير از دانشگاه آزاد اسلامي) و واحدهاي بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي به عهده خود متقاضيان است و در دوران تحصيل در همه امور مشمول قوانين و مقررات و ضوابط  دانشجويان بورسيه رايگان دانشگاه آزاد اسلامي هستند.
4.وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري براي تعدادي از مربي هاي (بورسيه پنجاه درصد) داراي صلاحيت هاي ذکر شده علمي و عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، برابر قوانين و شرايطي که اعلام نموده است، پرداخت پنجاه درصد شهريه دوره دکتري آن ها را به عنوان کمک شهريه تحصيلي تقبل مي نمايد. در صورتيکه دانشجوي دکتري در يکي از واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي تحصيل کند پرداخت پنجاه درصد مابقي شهريه تحصيلي را نيز واحد محل اشتغال مربي دانشگاه آزاد اسلامي تقبل خواهد نمود. اگر به هر دليلي در طول دوره تحصيلي، وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري سهم پنجاه درصد شهريه را پرداخت ننمايد، مسووليت پرداخت آن بر عهده خود مربي است و به هر صورت در دوران تحصيل در همه امور مشمول قوانين و مقررات و ضوابط دانشجويان بورسيه (پنجاه درصد) دانشگاه آزاد اسلامي است.
ماده 5: ساير موارد:
1.در صورتي که تعداد متقاضيان داراي صلاحيت هاي ذکر شده علمي و عمومي براي ادامه تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي در روند آموزشي واحدها و مراکز آموزشي ايجاد اشکال نمايد رئيس واحد دانشگاهي مي تواند بر حسب اولويت هاي زير نسبت به معرفي مربيان اقدام کند.
ـ اولويت اول: مربيان رسمي قطعي
ـ اولويت دوم: مربيان رسمي آزمايشي
ـ اولويت سوم: مربيان پيماني با حداقل يکسال سابقه کار رضايت بخش
2.همه اعضاي هيات علمي عضو بسيج اساتيد دانشگاه هاي دولتي با مرتبه مربي تمام وقت رسمي قطعي و رسمي آزمايشي و پيماني با حداقل دو سال سابقه کار رضايت بخش، مي توانند به شرط احراز صلاحيت هاي علمي و عمومي لازم و سپس انتقال به دانشگاه آزاد اسلامي (با رعايت مقررات و ضوابط مربوط) از مزاياي اين بخشنامه استفاده نمايند.
3.مسووليت حسن اجراي مفاد اين بخشنامه در کليه استان ها به عهده روساي واحدها و مراکز آموزشي و نظارت در سازمان مرکزي به عهده معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي است.
اين بخشنامه توسط شوراي مرکزي بورس دانشگاه در تاريخ 1391/9/28 به تصويب رسيد و در تاريخ 1391/10/2 مورد تأييد رئيس محترم دانشگاه آزاد اسلامي قرار گرفت و از زمان ابلاغ لازم الاجراست. ضمناً کليه ضوابط و مقررات، آيين نامه ها و بخشنامه هايي که مغاير اين بخشنامه نباشند، کماکان بقوت خود باقي است.
با آرزوي توفيق الهي
دکتر حسين بلندي
معاون آموزشي دانشگاهدانشگاه آزاد هیئت علمی ابلاغیات جدید

سقوط آسانسور در دانشگاه شریف/ ۶ استاد مصدوم شدند

اساتید حادثه دیده دانشگاه شریف جراحی شدند

آخرین وضعیت استیضاح وزیر علوم/ رئیس دانشگاه شریف باید عزل شود

جزئیات انتقال وزیر نفت به دانشگاه تهران اعلام شد/ عدم موافقت دانشگاه خواجه نصیر

واحد کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی شد

پرداخت بدهی دانشگاه ها از طریق اوراق خزانه به شهرداری ها

اعلام زمان ابلاغ سیاست های انتخاباتی به دانشگاه ها

فعالیت مرکز دروس اسلامی دانشگاه شاهد از ۲۹ مهرماه آغاز شد

ضوابط جدید جذب هیات علمی نیمه وقت در دانشگاه آزاد اعلام شد

معرفی ۱۰ دانشگاه برتر دنیا در یک رتبه بندی بین المللی در سال ۲۰۱۷ -۲۰۱۶

۱۳ دانشگاه ایرانی به جمع برترین‌های دنیا پیوستند/ آکسفورد اول شد

حضور ۵ دانشگاه ایرانی در یک رتبه بندی جهانی

ضوابط دانشگاه شهیدبهشتی برای پوشش دختران و پسران اعلام شد

موج اعتراضات دانشجویان سنواتی در دانشگاه ها

آخرین احکام صادره توسط رئیس دانشگاه صنعتی شریف

اخبار روزنامه ها