میخ آخر دانشگاه آزاد دیشب كوبیده شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / اخبار دانشگاهارسال شده در   29 آبان 1389-20 November 2010بازدید 4463


میخ آخر دانشگاه آزاد دیشب كوبیده شد

همچنین در سومین تبصره این ماده آمده بود كه احكام اعضاء هیئت امناء با امضاء رئیس هیأت مؤسس صادر خواهد شد كه این تبصره نیز با نظر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح شد و از این پس، احكام اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد با امضای رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی (رئیس جمهور) صادر خواهد شد. بر اساس تغییرات اعمال شده در بندهای 5 و 10 اساسنامه دانشگاه آزاد، 3 نفر از تعداد اعضای هیئت امنای این دانشگاه كم شده و وضعیت دانشگاه آزاد از "عمومی و غیردولتی " به "غیرخصوصی و غیردولتی " تبدیل شده است. به گزارش فارس، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جسله دیشب (سه‌شنبه) 11آبان خود آخرین اصلاحات در بند‌های 5 و 10 اساسنامه دانشگاه آزاد را بررسی و تصویب كرد كه بر این اساس اشكالات مطرح در اساسنامه پیشین رفع و آماده اجرا پس از ابلاغ رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی شد. ** "ماده 5 " چه بود و چه شد؛ غیرخصوصی به جای عمومی * ماده 5 چه بود؟ بر اساس این گزارش، در اساسنامه‌ای كه پیش از این به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسیده بود، "دانشگاه آزاد مؤسسه‌ای است «عمومی» و غیردولتی و اموال آن به عنوان اموال عمومی محسوب می‌شود. هیچ یك از اعضای هیأت مؤسس، هیأت امناء، مدیران و دیگر اركان و مسئولین دانشگاه هیچ‌گونه حق مالكیت و حق انتفاع شخصی از اموال مزبور را ندارند و اموال و منافع مزبور منحصرا با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات حاكم و با رعایت مصلحت دانشگاه، صرف‌ هزینه‌ها، پیشرفت و توسعه فعالیت‌های دانشگاه خواهد شد. " * ماده 5 چه شد؟ بدین ترتیب براساس ماده 5، این بند به شرح ذیل تعریف شده بود كه "دانشگاه آزاد مؤسسه‌ای «غیرخصوصی» و غیردولتی است و اعضای هیئت مؤسس، هیئت امنا و مدیران دانشگاه هیچ‌گونه حق مالكیت و حق انتفاع شخصی بر اموال دانشگاه را ندارند و اموال و منافع مزبور منحصراً با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات حاكم و با رعایت مصلحت دانشگاه، صرف‌ هزینه‌ها، پیشرفت و توسعه فعالیت‌های دانشگاه می‌شود. " * تغییر واژه "غیرخصوصی " به " عمومی " بدین ترتیب سرانجام پس از اعلام رسمی نظر مقام معظم رهبری در خصوص غیرشرعی و غیرقانونی بودن وقف اموال دانشگاه آزاد از سوی هئیت موسس این دانشگاه، وضعیت اموال دانشگاه آزاد از "عمومی و غیردولتی " بودن، با اصلاح بند 5 به "غیرخصوصی و غیردولتی " تبدیل شد. ** "ماده 10 " چه بود و چه شد؛ كاهش 3نفره اعضای هیئت‌امنا و تغییر یك امضاء‌كننده * ماده 10 چه بود؟ "1ـ پنج نفر از اعضاء هیئت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی. 2ـ چهار نفر از اعضای هیئت مؤسس كه حتماً یك نفر از آنها روحانی باشد. 3ـ وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و یا نمایندگان آنها. 4ـ رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یا معاون وی. 5 ـ رئیس دانشگاه (دبیر هیئت امناء). تبصره1ـ مدت عضویت هیئت امناء چهار سال بوده و در اولین جلسه از بین اعضاء یك نفر به ریاست هیئت انتخاب می‌شود. تبصره2ـ در صورت استعفاء هر یك از اعضاء هیئت امناء یا فوت یا بركناری یا ناتوانی و یا هر علت دیگر، جایگزین او طبق مقررات این اساسنامه و برای باقیمانده مدت دوره انتخاب خواهد شد. تبصره3ـ احكام اعضاء هیئت امناء با امضاء رئیس هیأت مؤسس صادر خواهد شد. " * ماده 10 چه شد؟ "1- سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با مرتبه علمی دانشیار و بالاتر به انتخاب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی 2- سه نفر از اعضای هیئت مؤسس دانشگاه آزاد كه یكی از آنها حتماً باید روحانی باشد 3ـ وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و یا نمایندگان آنها 4ـ رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یا معاون وی. 5 ـ رئیس دانشگاه (دبیر هیئت امناء). تبصره1ـ مدت عضویت هیئت امناء چهار سال بوده و در اولین جلسه از بین اعضاء یك نفر به ریاست هیئت انتخاب می‌شود. تبصره2ـ در صورت استعفاء هر یك از اعضاء هیئت امناء یا فوت یا بركناری یا ناتوانی و یا هر علت دیگر، جایگزین او طبق مقررات این اساسنامه و برای باقیمانده مدت دوره انتخاب خواهد شد. تبصره3- احكام اعضای هیئت امنا با امضای رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر خواهد شد. " * كاهش 3نفره اعضای هیئت‌امنا و تغییر یك امضاء بر اساس این گزارش در بند 10 اساسنامه دانشگاه آزاد نیز تركیب هیئت امنای دانشگاه آزاد مشخص شد كه بر اساس آن 3 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با مرتبه علمی دانشیار و بالاتر به انتخاب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و 3 نفر از اعضای هیئت مؤسس دانشگاه آزاد كه یكی از آنها حتماً باید روحانی باشد، به عضویت هیئت امنا انتخاب خواهند شد. پیش از این مقرر شده بود كه هیات امنای دانشگاه آزاد علاوه بر شخصیت‌های حقوقی، یعنی وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و یا نمایندگان آنها، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یا معاون وی و رئیس دانشگاه به عنوان دبیر هیئت امناء، با معرفی 5 نفر از اعضاء هیئت علمی تمام‌وقت دانشگاه‌ها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین 4 نفر از اعضای هیئت مؤسس دانشگاه آزاد كه حتماً یك نفر از آنها روحانی باشد، تشكیل شود. بنابراین با تصمیم و تصویب جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، 2 نفر از گزینه‌های پیشنهادی شورای عالی انقلاب فرهنگی و یك نفر از گزینه‌های پیشنهادی هیئت موسس دانشگاه آزاد كم شده و تعداد 13 نفره هیئت امنا به 10 نفر كاهش یافت. ماده 10 اساسنامه دانشگاه آزاد 3 تبصره هم داشت كه بر اساس تبصره یك، مدت عضویت هیئت امناء 4 سال بوده و در اولین جلسه از بین اعضاء یك نفر به ریاست هیئت انتخاب می‌شود و بر اساس تبصره 2، در صورت استعفاء هر یك از اعضاء هیئت امناء یا فوت یا بركناری یا ناتوانی و یا هر علت دیگر، جایگزین او طبق مقررات این اساسنامه و برای باقیمانده مدت دوره انتخاب خواهد شد. همچنین در سومین تبصره این ماده آمده بود كه احكام اعضاء هیئت امناء با امضاء رئیس هیأت مؤسس صادر خواهد شد كه این تبصره نیز با نظر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح شد و از این پس، احكام اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد با امضای رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی (رئیس جمهور) صادر خواهد شد. در جلسه دیشب (سه‌شنبه) شورای عالی انقلای فرهنگی كه به ریاست محمود احمدی‌نژاد برگزار شد، بسیاری از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، غلامعلی حداد عادل رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد، علی عباسپور تهرانی رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، محسن قمی، مخبر دزفولی، حسین كچوئیان، منصوركبگانیان، كامران دانشجو، مرضیه وحید دستجردی، محمد محمدیان حضور داشتند و برخی اعضا نظیر علی‌اكبر ولایتی، عزت‌الله ضرغامی و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز غایب بودند.

سقوط آسانسور در دانشگاه شریف/ ۶ استاد مصدوم شدند

اساتید حادثه دیده دانشگاه شریف جراحی شدند

آخرین وضعیت استیضاح وزیر علوم/ رئیس دانشگاه شریف باید عزل شود

جزئیات انتقال وزیر نفت به دانشگاه تهران اعلام شد/ عدم موافقت دانشگاه خواجه نصیر

واحد کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی شد

پرداخت بدهی دانشگاه ها از طریق اوراق خزانه به شهرداری ها

اعلام زمان ابلاغ سیاست های انتخاباتی به دانشگاه ها

فعالیت مرکز دروس اسلامی دانشگاه شاهد از ۲۹ مهرماه آغاز شد

ضوابط جدید جذب هیات علمی نیمه وقت در دانشگاه آزاد اعلام شد

معرفی ۱۰ دانشگاه برتر دنیا در یک رتبه بندی بین المللی در سال ۲۰۱۷ -۲۰۱۶

۱۳ دانشگاه ایرانی به جمع برترین‌های دنیا پیوستند/ آکسفورد اول شد

حضور ۵ دانشگاه ایرانی در یک رتبه بندی جهانی

ضوابط دانشگاه شهیدبهشتی برای پوشش دختران و پسران اعلام شد

موج اعتراضات دانشجویان سنواتی در دانشگاه ها

آخرین احکام صادره توسط رئیس دانشگاه صنعتی شریف

اخبار روزنامه ها