افزايش ظرفيت پذيرش در دوره کارشناسي ارشد به صورت مجازي

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه مجازیارسال شده در   14 فروردین 1390-03 April 2011بازدید 5361


شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکي در آخرين مصوبات خود با ايجاد مرکز تحقيقاتي علوم پزشکي موافقت کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، اين شورا همچنين در جلسه اخير خود با افزايش ظرفيت پذيرش در دوره کارشناسي ارشد آموزش پزشکي به صورت مجازي موافقت کرد.
بر اساس مصوبه دويست و نهمين جلسه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکي ظرفيت پذيرش دانشجو در رشته آموزش پزشکي به صورت مجازي در دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي از 50 به 60 نفر افزايش يافت.
بر اساس موافقت اين شورا دو مرکز تحقيقات "پوست و سلول‌هاي بنيادي" در دانشگاه علوم پزشکي تهران و مرکز تحقيقات "اندودنتيکس" در دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تاسيس مي شوند.


پذيرش کارشناسي ارشد مجازي پذيرش مجازي پذيرش کارشناسي ارشد مجازي
اخبار روزنامه ها