دانشگاه شيراز به صورت مجازي دانشجو مي پذيرد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه مجازیارسال شده در   10 تیر 1387-30 June 2008بازدید 3834


دانشکده آموزشهاي الکترونيکي دانشگاه شيراز جهت نيمسال اول سال تحصيلي 88-87 به صورت مجازي دانشجو مي پذيرد. به گزارش خبرگزاري مهر، دانشکده آموزشهاي الکترونيکي دانشگاه شيراز، جهت نيمسال اول سال تحصيلي 88-87 ( با اعطاي مدرک رسمي دانشگاه شيراز ) در رشته هاي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر- گرايش نرم افزار، کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر- گرايش سخت افزار، کارشناسي ناپيوسته کنترل و ابزار دقيق، کارشناسي ناپيوسته مهندسي کاربردي الکترونيک، کارشناسي پيوسته آموزش زبان انگليسي و کارشناسي پيوسته حقوق دانشجو مي پذيرد. شيوه آموزش در اين دانشکده به صورت اينترنتي ( مجازي ) است، به نحوي که دانشجو کليه مطالب درسي خويش را که از پيش به صورت محتوايي ديجيتالي تهيه شده است، در بستر نرم افزار آموزشي دانشکده دريافت مي کند و از اين طريق با اساتيد مدارس خود ارتباط برقرار مي کند. علاقه مندان مي توانند با مراجعه به سايت اينترنتي دانشکده به آدرس www.vu-shiraz.ir ضمن بررسي شرايط و مدارک لازم نسبت به ثبت نام اوليه اقدام کند.

اخبار روزنامه ها