پذیرش دانشجوی مجازی در دانشگاه علم و صنعت ایران

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه مجازیارسال شده در   12 تیر 1387-02 July 2008بازدید 7425


مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران برای نیمسال اول 88-87 از میان متقاضیان بر اساس آئین نامه دوره های فراگیر غیر حضوری (آموزش الکترونیکی) در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های ذیل دانشجو می پذیرد: 1 - مقطع کارشناسی: رشته های مهندسی فناوری اطلاعات (IT) و مهندسی صنایع 2 - مقطع کارشناسی ارشد: مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش مخابرات امن)، مديريت اجرائی (گرايش Embaمهندسی شيمی (گرايش طراحی شبيه سازی و کنترل فرآيند و گرايش طراحی فرآيندهای جداسازی)

اخبار روزنامه ها