مرکز آموزشهاي الکترونيکي دانشگاه تهران عضو سازمان جهاني آموزش مجازي شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه مجازیارسال شده در   06 امرداد 1387-27 July 2008بازدید 2227


سازمان جهاني آموزش مجازي (ICDE) با عضويت مرکز آموزشهاي الکترونيکي دانشگاه تهران در اين سازمان موافقت کرد. به گزارش خبرگزاري مهر، سازمان جهاني آموزش مجازي (ICDE) به عنوان اولين مرکز تخصصي آموزش از راه دور از سال 1938 ميلادي فعال شده و از سال 1995 ارتقاء سطح دانش و توسعه همکاريهاي بين المللي در زمينه آموزش مجازي را پيگير شده است. سازمان جهاني آموزش مجازي داراي 140 عضو مشتمل بر معتبرترين دانشگاهها و مراکز علمي پژوهشي دنيا است و يونسکو از حاميان اصلي اين سازمان جهاني است. مرکز آموزشهاي الکترونيکي دانشگاه تهران تيرماه سال جاري به عضويت اين سازمان پذيرفته شد.

اخبار روزنامه ها