تفاوت دانشگاه مجازی و الکترونیکی چیست؟

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه مجازیارسال شده در   27 آبان 1391-17 November 2012بازدید 23075
تفاوت دانشگاه مجازی و الکترونیکی چیست؟

پرتال دانشگاهی کشور به نقل از خبرگزاری باشگاه خبرنگاران ، دانشگاه مجازی طرحی چند ساله است که بر اساس نیاز افراد شاغل طرفداران خود را دارد.

دکتر فتحان، مدیر کل آموزش دانشگاه علوم و ضعف، گفت: مالکیت معنوی همواره یکی از مباحث مهم در عرصه بین المللی بوده که این امر در کشور نیز باید ارج بیشتری نهاده شود که با الکترونیکی کردن دانشگاه ها این مسئله ارج نهاده می شود.

وی افزود: البته طرح دانشگاه های مجازی با الکترونیکی کردن دانشگاه ها مباحث کامل متفاوتی است، دانشگاه مجازی زیرساختهای متفاوتی دارد به صورتیکه طرح درس و داشتن کلاس به صورت مجازی است ولی برگزاری امتحانات به صورت حضوری صورت می گیرد ولی در الکترونیکی کردن دانشگاه ها بحث شفاف سازی، مقدمه ی محور دروس به شمار می آید که البته باید کم کم برخی رشته ها الکترونیکی آموزشی ها به تدریج فعال شود که در حال حاضر با این زیر ساختها فضایی قالبی در این حیطه وجود ندارد.


دانشگاه مجازی دانشگاه الکترونیکی
اخبار روزنامه ها