ایجاد ۷ رشته جدید مجازی در دانشگاه

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه مجازیارسال شده در   06 آبان 1387-27 October 2008بازدید 3348


ایجاد ۷ رشته جدید مجازی در دانشگاه مدیر دفتر آموزش‌های آزاد دانشگاه تربیت مدرس، گفت: دانشگاه در دوره‌های مجازی كارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره‌وری در دانشكده فنی مهندسی و در دوره‌های مجازی كارشناسی ارشد حقوق خصوصی و جرم‌شناسی دانشكده علوم انسانی از بهمن ماه دانشجو پذیرش می‌كند. مدیر دفتر آموزش‌های آزاد دانشگاه تربیت مدرس، گفت: دانشگاه در دوره‌های مجازی كارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره‌وری در دانشكده فنی مهندسی و در دوره‌های مجازی كارشناسی ارشد حقوق خصوصی و جرم‌شناسی دانشكده علوم انسانی از بهمن ماه دانشجو پذیرش می‌كند. دكتر حسنی، اظهار كرد: در دوره مجازی كارشناسی ارشد فناوری اطلاعات و IT در سال گذشته از طریق كنكور داخلی و با حضور نماینده سازمان سنجش ۳۵ دانشجو پذیرفته شد، امسال نیز در بهمن ماه مجددا در دومین دوره در این رشته دانشجو پذیرفته می‌شود. وی افزود: در دوره‌های مجازی كارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری، حقوق خصوصی، جرم شناسی و فناوری اطلاعات در بهمن ماه سال جاری از طریق آزمون و بر اساس ظرفیت‌های موجود به ترتیب نمره، دانشجو پذیرفته می‌شود. دكتر حسنی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای ایجاد ۵ تا ۷ رشته دیگر در واحد آموزش‌های مجازی دانشگاه تربیت مدرس، گفت: این رشته‌های جدید شامل رشته‌های مدیریت دولتی و حقوق بین‌الملل در دانشكده علوم انسانی و آموزش بهداشت محیط حرفه‌ایی در دانشكده پزشكی است. مدیر دفتر آموزش‌های آزاد دانشگاه تربیت مدرس عنوان كرد: فعالیت‌های واحد مجازی این دانشگاه از سال ۸۵ آغاز شده و بسترهای مورد نیاز آن از طریق ایجاد كمیته‌هایی در داخل دانشگاه و دعوت از كارشناسان ایجاد شد و در نهایت توانستیم در سال ۸۶ در دوره‌های مجازی دانشجو پذیرش كنیم. دكترحسنی در خاتمه با بیان اینكه در هر كدام از دوره‌ها بسته به شرایط ۲۰ تا ۳۰ نفر پذیرش می‌شود، گفت: با توجه به نوپا بودن این مجموعه باید به گونه‌ای عمل شود كه مشكلات به خوبی دیده شود و سپس در آینده امكان افزایش پذیرش دوره‌ها فراهم شود.

اخبار روزنامه ها