ايجاد دانشگاه مجازي غرب آسيا در ايران/ تدوين طرح دانشگاه مجازي

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه مجازیارسال شده در   11 آذر 1387-01 December 2008بازدید 2288


مشاور وزير علوم در فناوري اطلاعات با بيان اينکه طرح دانشگاه مجازي 4 تا 5 ماه آينده آماده و چارچوبهاي ايجاد يک دانشگاه مجازي مشخص مي شود گفت: قطعنامه راه اندازي دانشگاه مجازي غرب آسيا در ايران تصويب شده که بايد براي راه اندازي آن برنامه ريزي کنيم. محمد حسن شفازند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح راه اندازي دانشگاه مجازي به صورت ملي در دست تهيه است که با اين طرح نهايتا مشخص مي شود که تعريف ما از دانشگاه مجازي چيست و چه زيرساخت هايي براي راه اندازي آن لازم داريم. وي با بيان اينکه قرار است پيام نور به عنوان دانشگاهي با ساختارهاي نزديک به دانشگاه الکترونيکي به دانشگاه مجازي ملي تبديل شود، گفت: طرح دانشگاه مجازي علاوه بر اينکه چارچوب ها را براي ايجاد دانشگاه ملي مجازي تدوين و مشخص مي کند، اصول کلي و مکانيزم ايجاد يک دانشگاه مجازي را براي بخش خصوص نيز تبيين خواهد کرد. در مجموع اين طرح، الگويي براي راه اندازي يک دانشگاه مجازي است. مشاور وزير علوم در فناوري اطلاعات افزود: 4 تا 5 ماه آينده طرح دانشگاه مجازي آماده و چارچوبهاي دانشگاه مجازي مشخص مي شود. دانشگاه پيام نور نيز از هم اکنون براي تبديل به دانشگاه مجازي با وزارت علوم همکاري مي کند. وي اظهار داشت: چندي پيش با يونسکو نيز در خصوص راه اندازي دانشگاه مجازي غرب آسيا در ايران مذاکره شد که قطعنامه آن به تصويب رسيده است و بايد براي آن برنامه ريزي کنيم. شفازند افزود: بحث ديگر نيز دانشگاه مجازي اسلامي در ايران است که جهت ارتباط الکترونيکي بين دانشگاههاي جهان اسلام در دستور قرار دارد. وي با اشاره به مشکلات زير ساختي براي راه اندازي دانشگاه مجازي به مهر گفت: مشکلاتي در زمينه زير ساخت راه اندازي دانشگاه مجازي پيش بيني شده است اما راه حل هاي آنها نيز در طرح ارائه خواهد شد.

اخبار روزنامه ها