برگزاري اولين دوره آموزش‌هاي حرفه‌اي به صورت مجازي در دانشگاه علوم پزشكي مشهد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه مجازیارسال شده در   06 بهمن 1387-25 January 2009بازدید 1773


مركز آموزش‌هاي مجازي دانشگاه

علوم پزشكي مشهد دوره‌هاي آموزشي برگزار مي‌كند. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، براي اولين بار اين دوره‌ها براي عموم دانشجويان و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور برگزار مي‌شود. اين دوره‌هاي آموزشي به صورت آموزش الكترونيكي تحت وب از نوع غير همزمان برگزار مي‌شوند. گفتني است، اين دوره‌ها به صورت متن و تصوير يا چندرسانه‌اي هستند و فراگيران در يك محيط يادگيري تطبيقي غيرهمزمان و تحت وب آموزش مي‌بينند. فراگيران علاوه بر يادگيري محتواي آموزشي با مدرسين دوره به صورت مجازي از طريق شركت در فضاهاي مجازي مشاركتي همزمان و غيرهمزمان ارتباط برقرار مي‌كنند كه بسته به سرعت اينترنت فراگيران به صورت چت، كلاس مجازي ويديويي و انجمن آموزش مي‌بينند. افرادي كه محتواي دوره را با موفقيت در زمان مقرر مطالعه كرده و پس از شركت فعال در فضاهاي مشاركتي همزمان و غيرهمزمان، تكاليف انتهايي دوره را با موفقيت در زمان مقرر ارسال كنند، گواهينامه تكميل دوره را از مركز آموزشهاي مجازي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد دريافت مي‌كنند. بر اساس اين گزارش، دوره‌ها بهمن و اسفند امسال اجرا مي‌شوند و اينترنت در پزشكي و منابع كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي، دوره تئوري آموزش مهارتهاي پايه احيا و آموزش در بالين شامل آموزش سرپايي و آموزش درمانگاهي برخي از اين دوره‌ها هستند.
اخبار روزنامه ها