ثبت نام آزمون پذيرش دانشجوي آموزش پزشکي مجازي در دانشگاه علوم پزشکي تهران

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه مجازیارسال شده در   16 فروردین 1388-05 April 2009بازدید 2883


ثبت نام آزمون پذيرش دانشجوي آموزش پزشکي مجازي در دانشگاه علوم پزشکي تهران ثبت نام براي شرکت در آزمون ورودي پذيرش دانشجوي کارشناسي ارشد آموزش پزشکي مجازي دانشگاه علوم پزشکي تهران براي سال تحصيلي 89-88 از امروز آغاز شد. به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسي ارشد آموزش پزشکي مجازي به عنوان اولين رشته به شيوه نيمه حضوري و با استفاده از روشهاي مختلف تدريس با تاکيد بر مشارکت فعال دانشجويان ارائه مي شود. داوطلبيني مجاز به شرکت در آزمون هستند که با برخورداري از توانايي جسمي به تناسب رشته انتخابي، واجد شرايط عمومي تحصيل در جمهوري اسلامي ايران باشند. موارد معلوليت که با کار با کامپيوتر منافات داشته باشند مجاز به شرکت در آزمون نيستند. دارندگان مدرک دکتري تخصصي و يا دکتري حرفه اي گروه پزشکي و دارندگان مدارک کارشناسي ارشد و کارشناسي گروه پزشکي و اعضاي هيئت علمي گروه هاي پزشکي سراسر کشور مجاز به شرکت در آزمون هستند. دانشجويان ترم آخر تنها در صورت فارغ التحصيلي تا زمان آزمون مجاز به شرکت در آزمون خواهند بود. تحصيل همزمان در رشته هاي آموزش از راه دور دانشگاه با دوره خدمت وظيفه عمومي منافاتي ندارد. قبولي و تحصيل در رشته هاي فوق الذکر باعث معافيت از وظيفه عمومي پذيرفته شدگان مرد نخواهد شد. ممنوعيتي براي تحصيل همزمان در رشته هاي سيستم آموزش از راه دور دانشگاه با ساير رشته هاي حضوري و غيرحضوري وجود ندارد اما داوطلبان نمي توانند در يک رشته تحصيلي به صورت همزمان در هر دو نوع سيستم آموزشي (حضوري و غير حضوري) مشغول به تحصيل شوند. پذيرفته شدگان تعهد خدمتي به دانشگاه علوم پزشکي تهران نخواهند داشت. آزمون ورودي حضوري و به صورت غيرمتمرکز توسط دانشگاه علوم پزشکي تهران به صورت دو مرحله اي برگزار مي شود. آزمون مرحله اول کتبي و به صورت چهار گزينه اي برگزار مي شود. آزمون مرحله دوم مصاحبه شفاهي است. عدم حضور داوطلبان در مرحله دوم آزمون انصراف محسوب شده و انجام مصاحبه مجدد امکانپذير نخواهد بود. کسب حداقل نمره تعيين شده در هر يک از دو مرحله آزمون الزامي است. نمره نهايي آزمون شامل 55 درصد امتياز مرحله اول و 45 درصد امتياز مرحله دوم خواهد بود. پذيرفته شدگان موظف به پرداخت شهريه تحصيل در اين سيستم هستند. ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون اينترنتي و از طريق سامانه يادگيري الکترونيکي دانشگاه علوم پزشکي تهران در روزهاي 15 فروردين تا 10 ارديبهشت ماه سال جاري انجام مي شود. آزمون کتبي در نيمه دوم تير ماه سال جاري برگزار مي شود و زمان و مکان دقيق آن متعاقبا از طريق سايت معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکي تهران اعلام خواهد شد. آزمون شفاهي نيز در فاصله دو هفته بعد از اعلام نتايج آزمون کتبي از پذيرفته شدگان مرحله اول به عمل خواهد آمد. اين برنامه آموزشي به شيوه نيمه حضوري و با استفاده از روشهاي مختلف تدريس با تاکيد بر مشارکت فعال دانشجويان ارائه مي شود. کلاس هاي حضوري در هر نيمسال در دو بخش اول و آخر نيمسال به مدت 4 روز طبق برنامه زمان بندي ارائه خواهد شد. آزمون دروس نيز به شيوه حضوري برگزار مي شود. واحدهاي درسي ارائه شده توسط گروه در هر نيمسال به طور متوسط بين 12 تا 14 است و دانشجويان آموزش از راه دور موظف هستند در هر نيمسال تحصيلي حداقل 6 واحد درسي را اخذ کنند. سقف مدت مجاز تحصيل در اين رشته 6 سال پيش بيني شده است و اعضاي هيئت علمي دانشگاه براي پذيرش در اولويت قرار دارند.

اخبار روزنامه ها