دوره آموزش مجازي دانشگاه کاشان برگزار مي شود

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه مجازیارسال شده در   23 تیر 1388-14 July 2009بازدید 4837


دوره آموزش مجازي دانشگاه کاشان برگزار مي شود

استان ها:دوره آموزش مجازي دانشگاه کاشان ويژه دانشجويان دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار مي شود. به گزارش خبرگزاري شبستان از اصفهان،در اين دوره ها دانشجويان دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در تمامي رشته ها مي توانند در دروسي که براي نيمسال تابستان براي آن ها ارائه شده، شرکت کنند و شش واحد درسي خود را بگذرانند. دانشجويان مي توانند بدون حضور در دانشگاه از طريق وب سايت www.oeec.kashanu.ac.ir و با usernamee وpassword مربوط به دانشجو توسط سامانه آموزش مجازي مطالب دروس انتخاب شده خود را دريافت كنند. در اين شيوه آموزشي امکان پرسش و پاسخ به صورت غير حضوري با استادان فراهم شده و در صورت نياز در پايان نيمسال براي دانشجويان جلسه رفع اشکال به صورت حضوري برگزار خواهد شد. گفتني است،دانشجويان دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي توانند تا "27 تير"از طريق اينترنت ثبت نام كنند.
اخبار روزنامه ها