راه اندازي آموزشهاي الكترونيكي در دانشگاه شهيد چمران

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه مجازیارسال شده در   11 امرداد 1388-02 August 2009بازدید 2211


راه اندازي آموزشهاي الكترونيكي در دانشگاه شهيد چمران

با راه اندازي آموزشهاي الكترونيكي، در دانشگاه شهيد چمران موافقت شد شوراي انفورماتيك دانشگاه در جلسه بيست و يكم تيرماه سال جاري، با راه اندازي آموزشهاي الكترونيكي در دانشگاه شهيد چمران اهواز موافقت كرد. غلامعلي راه نورد، مدير فناوري اطلاعات و دبير شوراي انفورماتيك دانشگاه ضمن اعلام اين خبر افزود: ضرورت راه اندازي آموزشهاي الكترونيك و فوريت اين موضوع در جلسه شوراي انفورماتيك مطرح و مقرر گرديد تا با ايجاد بستر سازي مناسب آموزشهاي الكترونيك در دانشگاه راه اندازي شود. http://www.msrt.ir/txtlstvw.aspx?LstID=0bf2e6f5-ada3-456a-9b31-f2b693b6191e
اخبار روزنامه ها