راه‌اندازي دانشكده مجازي دانشگاه علوم پزشكي تهران

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه مجازیارسال شده در   14 فروردین 1389-03 April 2010بازدید 6464


مديركل شوراي گسترش وزارت بهداشت خبرداد:

راه‌اندازي دانشكده مجازي دانشگاه علوم پزشكي تهران

راه‌اندازي رشته كارشناسي ارشد نظارت براموردارويي براي اولين بار مديركل دفتر شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت با تشريح مصوبات نشست شوراي گسترش از ايجاد دانشكده دندانپزشكي در دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، راه‌اندازي دانشكده مجازي دانشگاه علوم پزشكي تهران و رشته جديد نظارت بر امور دارويي در مقطع كارشناسي ارشد براي اولين بار در دانشگاه علوم پزشكي تهران خبر داد. دكتر سيد امير محسن ضيايي در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به مصوبات دويستمين جلسه شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، ايجاد رشته‌هاي آموزش بهداشت در دانشگاه علوم پزشكي تبريز، پرستاري مراقبت‌هاي ويژه دانشگاه علوم پزشكي ارتش قزوين و لرستان و روانشناسي باليني در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته را از جمله مصوبات اين نشست عنوان كرد. وي با اشاره به ايجاد رشته‌هاي كارشناسي ارشد ميكروب شناسي پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي يزد، ويروس شناسي پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي گلستان، بهداشت محيط در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، علوم بهداشتي تغذيه در دانشگاه علوم پزشكي تبريز و بيوشيمي باليني در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، اظهاركرد: در اين نشست با ايجاد رشته‌هاي ارزيابي فناوري سلامت و ارگونومي در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز موافقت شد. مدير كل شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت از تمديد مجوز رشته آموزش پزشكي در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه علوم پزشكي شيراز خبر داد و افزود: موافقت با ايجاد رشته‌هاي دكتراي تخصصي آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و تهران، زيست فناوري پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي سمنان و مشهد، فارماكولوژي در دانشگاه علوم پزشكي مشهد و طب سنتي در دانشگاه علوم پزشكي شيراز از ديگر مصوبات نشست اخير شوراي گسترش است. ضيايي درادامه به تمديد مجوز رشته دكتراي تخصصي طب سنتي در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تهران، شيراز، ايران و شهيد بهشتي اشاره كرد و يادآورشد: رشته بهداشت حرفه‌اي در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه علوم پزشكي شاهرود و رشته بهداشت حرفه‌اي در مقطع كارشناسي پيوسته در دانشگاه علوم پزشكي گيلان راه اندازي مي‌شود. وي با اشاره به ايجاد رشته كارشناسي اتاق عمل و هوشبري و پرستاري در دانشگاه علوم پزشكي كرج، گفت: رشته اتاق عمل در مقطع كارشناسي در دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه راه اندازي خواهد شد. مدير كل شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت به ارتقاي آموزشكده سرخه به دانشكده پيراپزشكي و ايجاد رشته علوم آزمايشگاهي مقطع كارشناسي در دانشگاه علوم پزشكي جهرم اشاره كرد و افزود: رشته جديد نظارت بر امور دارويي در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه علوم پزشكي تهران راه‌اندازي مي‌شود. وي در ادامه با اشاره به ايجاد دانشكده دندانپزشكي در دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، افزود: در دانشگاه علوم پزشكي قزوين هم رشته تخصصي ارتودنتيكس راه اندازي خواهد شد. ضيايي موافقت با راه‌اندازي دانشكده مجازي دانشگاه علوم پزشكي تهران را از ديگر مصوبات شورا عنوان كرد و يادآورشد: رشته‌هاي فوق تخصصي گوارش بالغين در بيمارستان امام خميني دانشگاه علوم پزشكي مازندران، كليه اطفال در مركز مفيد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، اعصاب اطفال در بيمارستان قائم دانشگاه علوم پزشكي مشهد، غدد بالغين در بيمارستان گلستان دانشگاه علوم پزشكي اهواز راه اندازي خواهد شد. ضيايي در خاتمه گفت: موافقت با ايجاد رشته‌هاي تخصصي كودكان در بيمارستان بوعلي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، بيماريهاي عفوني و گرمسيري در دانشگاه علوم پزشكي كاشان و جراحي اعصاب مشروط همكاري با دانشگاه علوم پزشكي تبريز در دانشگاه علوم پزشكي اروميه از ديگر مصوبات شورا بوده است.
اخبار روزنامه ها