ایجاد دانشکده پزشکی مجازی

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه مجازیارسال شده در   28 فروردین 1389-17 April 2010بازدید 3256


ضیایی به مهر خبر داد:

ایجاد دانشکده پزشکی مجازی

/ راه اندازی 13 رشته کارشناسی ارشد و دکتری مدیرکل دفتر گسترش دانشگاههای علوم پزشکی از موافقت برای راه اندازی هشت رشته در مقطع کارشناسی ارشد و سه رشته در مقطع دکتری تخصصی و دو دانشکده جدید در دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد. دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شورای گسترش با ایجاد رشته های آموزش بهداشت در تبریز، پرستاری مراقبتهای ویژه در ارتش، قزوین و لرستان، روانشناسی بالینی در کرمانشاه، میکروب شناسی پزشکی در یزد، ویروس شناسی در گلستان و مهندسی بهداشت محیط در شهرکرد موافقت کرد. وی افزود: همچنین رشته های علوم بهداشتی و تغذیه در تبریز، بیوشیمی بالینی در شهیدبهشتی، ارزیابی فناوری سلامت در تهران، ارگونومی در تهران، مجازی در شیراز، آموزش پزشکی و آموزش پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد راه اندازی می شوند. ضیایی با اشاره به رشته هایی که در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) از سوی شورای گسترش مورد تصویب قرار گرفته است گفت: ایجاد رشته های آموزش پزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان و تهران، رشته زیست فناوری در سمنان و مشهد و فارماکگنوزی در مشهد از دیگر مصوبات شورا بود. همچنین ادامه آموزش طب سنتی در دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران، شهیدبهشتی و شاهد به تصویب رسید. مدیرکل دفتر گسترش دانشگاههای علوم پزشکی همچنین از تصویب کارشناسی ارشد رشته بهداشت حرفه ای در شاهرود، نظارت بر امور دارویی در تهران، کارشناسی بهداشت حرفه ای در گیلان، کارشناسی اتاق عمل، هوشبری و پرستاری در دانشکده علوم پزشکی کرج، کارشناسی اتاق عمل در تربت حیدریه، کارشناسی علوم آزمایشگاهی در جهرم خبر داد. ضیایی اظهار داشت: شورای گسترش با دانشکده پزشکی مجازی در دانشگاه علوم پزشکی تهران موافقت اصولی خود را اعلام کرد. همچنین دانشکده دندانپزشکی نیز در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر راه اندازی می شود.
اخبار روزنامه ها